top of page

Mestá zvládli druhé kolo celoplošného testovania úspešne

8. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska, po online stretnutí s členskými mestami, môže skonštatovať, že druhé kolo celoplošného testovania, ktoré sa týkalo už len vybraných červených okresov, dopadlo úspešne. Mestá vynaložili maximálne úsilie a veľmi pozitívne hodnotia spoluprácu všetkých zaangažovaných tímov a zložiek. Druhé kolo plošného testovania zároveň ukázalo, že pri dobrej komunikácii, včasných informáciách a skoordinovanej spolupráci so štátom, dokážu mestá zvládnuť krízovú situáciu s maximálnym nasadením úspešne a bezpečne. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Mestá odviedli, aj počas druhého kola celoplošného testovania, skvelú prácu, za čo im patrí aj moje úprimné poďakovanie. Opäť sa len potvrdil fakt, že mestá, stojace v prvej línii, dokážu zabojovať a ochrániť svojich obyvateľov v čase krízy najefektívnejšie.“ O ďalšom postupe, teda o tom, či a ako by mohlo vyzerať prípadné ďalšie testovanie, rozhodne dnes ústredný krízový štáb, kde má ÚMS svoje zastúpenie. Kľúčovou otázkou miest bude termín a spôsob, ako by bolo zabezpečené prípadné ďalšie kolo testovania, ako aj to, kedy budú mať mestá informácie o výsledkoch z druhého kola celoplošného testovania. ÚMS bude rešpektovať rozhodnutie odborníkov, bude však trvať na tom, aby boli vopred stanovené jasné a férové podmienky a postup. Mestá budú naďalej maximálne súčinné a urobia všetko, čo bude v ich možnostiach rovnako, ako doteraz.
bottom of page