top of page

Mestá urobili pre prevádzky maximum, na rade je štát

12. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska plne rozumie mimoriadne náročnej situácii, ktorej gastro prevádzky v súčasnosti čelia. Uvedomujeme si, že podnikatelia v oblasti gastronómie sú neoddeliteľnou súčasťou miest a ich fungovania. ÚMS však od začiatku plne rešpektuje odporúčania odborníkov a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu preto rešpektuje navrhované opatrenia, ktoré v SR aktuálne platia. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Slovenské mestá urobili a robia všetko, aby pomohli prevádzkam na svojom území. Väčšina z nás prijala úľavy už na hranici svojich možností a kompetencií, ktoré máme. Tie zásadné úľavy a pomoc má naďalej poskytovať štát.“ Mestá sú, od začiatku pandémie, voči prevádzkam, v ich území, maximálne ústretové a pomáhajú im v rámci svojich kompetencii. Mnohé členské mestá ÚMS už dlhodobo poskytujú prevádzkam úľavy za využívanie terás, alebo im ich poskytujú zadarmo, aby ich mohli naďalej využívať. Čo sa týka požiadavky na zníženie dane z nehnuteľnosti - väčšinou sú prevádzkovatelia v nájme a zníženie dane skôr pomôže vlastníkovi nehnuteľnosti, ale nie vždy to znamená, že túto "úsporu" prenesú v končenom dôsledku aj na prevádzkovateľov terás a gastro prevádzok. Navyše, je potrebné brať do úvahy aj fakt, že mestá ešte doteraz nedostali preplatené náklady za prvú, ani za druhú vlnu pandémie. O to viac si mestá nemôžu teraz dovoliť prísť o príjmy z daní, prostredníctvom ktorých zabezpečujú základný chod a fungovanie svojho územia. ÚMS sa jednoznačne zhoduje na tom, že otvorený list gastro prevádzok by mal smerovať na adresu štátu. ÚMS jednoznačne podporí prevádzky v tom, aby apelovali na štát a bude stáť na ich strane. Prezident ÚMS Richard Rybníček: Mestá sa snažia byť pre prevádzky partnermi a vyjsť im v ústrety v rámci svojich možností a kompetencií. Som však presvedčený, že tieto požiadavky by mali adresovať štátu. Štát by mal by ten, kto im podá ďalšiu pomocnú ruku a mal by hľadať cestu, ako krvácajúcim prevádzkam efektívne a férovo pomôcť.“
bottom of page