top of page

Mestá umožnia svojim obyvateľom dať sa otestovať a to za jasných podmienok

17. januára 2021

Bratislava

Všetkých 56 slovenských miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska (ÚMS) a žije v nich takmer 2 milióny obyvateľov, umožní svojim obyvateľom dať sa cez víkend otestovať. Je však absolútne nevyhnutné, aby štát splnil sľub a zabezpečil dostatok testov, certifikátov a bol pripravený pomôcť napríklad aj pri zabezpečení manažmentu odstraňovania vzniknutého odpadu. Zhodli sa na tom všetky členské mestá na dnešnom rannom online rokovaní zvolanom prezidentom ÚMS Richardom Rybníčkom. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Som absolútne presvedčený o tom, že primátorky a primátori členských miest poskytnú túto službu svojim obyvateľom, pretože sú to práve oni, ktorí ich po celý čas trvania pandémie ochraňujú a pomáhajú im. Zároveň chcem upozorniť, že finálny manuál pre samosprávy, ktorý práve distribuuje štát do územia, by nevznikol bez našej výraznej pomoci. Aj tu sa ukazuje, že bez našich praktických skúseností a pripomienok, by štát nedokázal ani tento ďalší masový projekt testovania obyvateľov, zrealizovať sám.“ Dnes popoludní je naplánované ďalšie online rokovanie členských miest Únie miest Slovenska, na ktorom si zástupcovia miest a samospráv prejdú všetky detaily manuálu, ktorý má byť pomocníkom pre jasnú, efektívnu a bezpečnú organizáciu a realizáciu skríningového testovania obyvateľov Slovenska, o ktorom rozhodla vláda.
bottom of page