top of page

Mestá sa obrátia na rezort financií, hľadajú riešenia finančnej situácie

5. júla 2022

Bratislava

Mestá listom požiadajú Ministerstvo financií SR o odpustenie prijatej návratnej finančnej výpomoci v plnej výške, ktorú dostali v roku 2020 v súvislosti s riešením pandémie COVID 19. Požiadavky na riešenie kompenzácii ďalších finančných vplyvov inflácie, rastu cien energií a finančne nekrytých zákonných povinností, budú sumarizovať do jesene. Zhodli sa na tom primátorky a primátori členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) na dnešnom online zasadnutí Republikovej rady. ÚMS zároveň vyzýva všetky ostatné samosprávy na Slovensku, ktoré túto finančnú pomoc dostali, aby sa k spoločnej iniciatíve miest pripojili.


ÚMS si plne uvedomuje zložitosť a vážnosť ekonomickej a hospodárskej situácie súvisiacej s dôsledkami pandémie, utečeneckou krízou, rastúcou infláciou, enormným nárastom cien za tovary, služby a stavebné práce, či energetickou krízou. Samosprávy čelia mimoriadne náročnej situácii a hľadajú preto reálne riešenia, ako ju zvládnuť. ÚMS pripomína, že základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Samospráva má zabezpečiť celkový rozvoj, nielen „kúriť a svietiť“, pričom niektoré samosprávy môžu mať problém aj s týmito základnými službami. Zvolený postup má preto svoje opodstatnenie práve v tomto čase, nakoľko neodpustenie návratnej finančnej výpomoci by malo priamy vplyv na rozpočty rokov 2024 a 2025.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „V prípade Mesta Trenčín očakávame v tomto roku nárast výdavkov z titulu nárastu cien energií v objeme 1.700.000 eur, nárast výdavkov súvisiacich s rastom cien za stavebné a prípravné projektové práce vo výške 2.500.000 eur. Rastú výdavky na služby a v neposlednom rade pociťujeme tlak na rast miezd. Ako som deklaroval už viackrát, mestá a obce, teda aj Mesto Trenčín, budú mať pri súčasnom vývoji a aktuálne prijímaných opatreniach zo strany štátu veľmi ťažkosti zostaviť svoje rozpočty na nasledujúce rozpočtové roky.“


Členské mestá ÚMS sa na rokovaní Republikovej rady dohodli, že budú pozorne sledovať ďalší vývoj vlastnej ekonomickej situácie, postup zo strany štátu a v septembri sa rozhodnú, aké ďalšie kroky podniknú. Zároveň opakovane žiadajú, aby sa vláda konečne odhodlala k diskusii o reforme verejnej správy, vrátane zmien vo financovaní, k čomu sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Iba tak je totiž možné zamedziť ďalším, často populistickým, riešeniam na úkor slovenských miest.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page