top of page

Mestá sú znepokojené rušením detských pohotovostí

31. mája 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) so znepokojením prijala mediálne vyhlásenie ministra zdravotníctva SR k zmenám poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti.


Rozumieme tomu, že situácia v zdravotníctve je náročná, rešpektujeme tiež zložitosť personálnej situácie medzi detskými lekármi. Máme však obavy z toho, že bez dostatočných informácii, ako budú rodičia po týchto zmenách postupovať, ako bude nastavený proces a cesta detského pacienta, môžu na tieto zmeny doplatiť práve naše deti.


Nepovažujeme za správne, že tieto rozhodnutia neboli konzultované so zástupcami miestnej samosprávy, aby sme boli vopred pripravení na otázky našich občanov. V mestách nevieme v tejto oblasti urobiť veľa, ale sme rodičom najbližšie a mohli sme byť pri riešení nápomocní.


Oceníme, ak nás pán minister zdravotníctva pozve na stretnutie a poskytne nám všetky chýbajúce informácie, aby sme dokázali odpovedať na otázky našich občanov.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page