top of page

Mestá sú pripravené konať. Potrebujú pokyny od štátu

18. októbra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska verí, že vláda má pripravené kompletné dokumenty a efektívnu metodiku na zabezpečenie plošného testovania obyvateľov Slovenska. Mestá sú pripravené urobiť všetko, čo je v ich silách, aby dopomohli koordinovanej a efektívnej realizácii tohto projektu. Žiadame preto vládu o jasné pokyny, súčinnosť a podporu, aby mestá mohli konať. ÚMS je pripravená urobiť maximum preto, aby bol zámer vlády zo strán samosprávy úspešný. Avšak, bez jasných pravidiel a spolupráce s vládou sa obávame, že to nebude v našich možnostiach zvládnuť.
bottom of page