top of page

Mestá sú frustrované. Nemajú informácie.

20. októbra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska po spoločnom rokovaní členských miest musí konštatovať, že aj napriek maximálnemu spoločnému úsiliu je proces prípravy na celoplošné testovanie obyvateľstva z objektívnych príčin nerealizovateľný. Mestá nemajú jednotné informácie k pripravovanému celoplošnému testovaniu a v tejto chvíli nie je jasné, ako môžu v tomto procese spolupracovať so štátom. Rovnako, ako v prvej vlne pandémie, aj teraz sú pripravené spolupracovať s maximálnym nasadením, aby Slovensko zvládlo súčasnú krízu. Bez jasných a zrozumiteľných pokynov to ale nedokážu zvládnuť. Mestá sa obávajú, že nebudú vedieť zabezpečiť všetky zamýšľané úlohy tak, aby bol tento masový projekt úspešný. Sú právom nahnevané a frustrované. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Nebudeme hľadať vinníkov a nechceme, aby sa do tejto situácie ťahala politika. Musíme si udržať chladnú hlavu a riešiť problémy, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú. Investujme energiu a peniaze do reálnych a bezpečných riešení. Toto nepovažujeme za reálne ani za bezpečné riešenie. Zomknime sa a buďme zodpovední. Len tak sa spoločne z tejto krízy dokážeme dostať. “ ÚMS stále očakáva jasnú a zrozumiteľnú metodiku, ako majú mestá postupovať, za čo sú zodpovedné a v čom im štát podá pomocnú ruku. Mestá stoja aj naďalej v prvej línii boja proti pandémii a sú odhodlané chrániť svojich obyvateľov. S prázdnymi rukami a bez jasných pokynov však nedokážu garantovať úspešnosť vládou zamýšľaných cieľov. V týchto chvíľach je už jasné, že šírenie pandémie je rýchlejšie, ako rozpačité prípravy na celoplošné testovanie, akokoľvek dobre bol tento zámer myslený. Pri súčasných číslach by celoplošné testovanie bol už len akýsi audit, ktorý nám ukáže, aký je stav v daný deň, ale nič by neriešil. Je viac ako isté, že stojíme pred uzavretím krajiny.
bottom of page