top of page

Mestá musia byť súčasťou dialógu o reforme Slovenska

6. októbra 2020

Nové Zámky

Slovensko nevyhnutne potrebuje jasnú víziu o reforme Slovenska, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. Mestá však nesmú byť vynechané z dialógu o tom, ako má spravodlivá a efektívna reforma našej krajiny vyzerať. Doteraz sme však v tejto komunikácii ,ako partneri, neboli pozvaní, vypočutí ani pochopení. Prezident Únie miest Richard Rybníček: „Nám jednoznačne v dokumente chýba jasná predstava toho, ako si súčasná vláda predstavuje reformu našej krajiny.“ Primátor Nových Zámkov Otokar Klein: „My máme prax, poznáme každodenný život ľudí, vieme, čo mestá potrebujú a preto by do tohto dialógu mali byť zahrnuté aj mestá.“ Únia miest Slovenska dlhodobo ponúka a presadzuje jasnú predstavu o zmene spravovania štátu a poskytla ju odborníkom, aj verejnosti. Hlavnou myšlienkou zmeny bolo a je pokračovanie v realizácii stratégie decentralizácie. Stratégie, ktorá z veľkej miery prispela k úspešnému príbehu Slovenska po roku 2002 a jej zastavenie náš progres zabrzdilo. Systémovú zmenu v tejto oblasti sme definovali potrebou pripraviť a realizovať päť spoločne súvisiacich reforiem: zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, zmena územnosprávneho usporiadania, zmena financovania, nový systém finančného vyrovnávania a nová regionálna politika. Takáto zmena by mal byť koordinovaná s inými rezortmi a so zmenou volebného systému do NR SR. Vítame, že v materiály predloženom na verejnú diskusiu sa objavuje viacero prvkov, ktoré sú v súlade s našimi návrhmi, čo však chýba je ucelená predstava, ako by malo byť Slovensko spravované. Nestačí vzbudiť dojem, že najväčším problémom územnej samosprávy je veľký počet mestské časti v Bratislave a Košiciach. Stratégia decentralizácie má byť, podľa Únie miest Slovenska, neoddeliteľnou súčasťou vízie o reforme Slovenska. Nadmerná centralizácia spravovania štátu obmedzuje nielen hospodársky rast, ale aj schopnosť riešiť regionálne rozdiely. Naopak, podľa analýzy OECD, decentralizácia verejnej správy môže priniesť Slovensku až 10% rast HDP. Nie je to teda o počte úradov, úradníkov, hraniciach krajov, ale o lepšom využití potenciálu našich miest a obcí v prospech kvality života všetkých obyvateľov Slovenska. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska podobne, ako realizácia stratégie ekonomickej a politickej liberalizácia. Únia miest preto víta otvorenie diskusie a verí, že nielen naše podnety, ale aj tézy z programového vyhlásenia vlády sa viac premietnu do výsledného textu Vízie Slovenska.
bottom of page