top of page

Mestá žiadajú vládu SR, aby prijala opatrenia, ktoré dostanú deti do škôl

6. decembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska, po online rokovaní s členskými mestami, podporuje návrat detí do škôl a to na základe semafóru, ktorý predložil minister školstva SR a ktorý je využívaný v súčasnosti na prvom stupni základných škôl. V prípade, ak to nie je možné, žiadame vládu SR a epidemiológov, aby navrhli a prijali také opatrenia, aby bol v januári 2021 umožnený plynulý návrat detí do škôl a to bez testovania. ÚMS je presvedčená, že súčasný návrh, teda plošné testovanie na školách, je pre väčšinu miest neprijateľný a nerealizovateľný. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Reagujeme nie len dôležitosť návratu detí do škôl, ale aj na celkovú epidemiologickú situáciu na Slovensku. S obavami sledujeme v našich mestách nárast mobility a koncentráciu ľudí a to v čase, kedy nám dramaticky narastá počet nakazených a chorých. Máme žiaľ pocit, že sa opatrenia a ich dodržiavanie vymykajú spod kontroly štátu.“
bottom of page