top of page

Komunikácia klimatických politík v mestách, ako zapojiť obyvateľov miest

13. júna 2023

Bratislava

Ako vnímajú obyvatelia našich miest  zmenu klímy, čo ovplyvňuje naše správanie sa a rozhodovanie, alebo čo nás motivuje k spolupráci. Aj tieto informácie odzneli na online stretnutí  Únie miest Slovenska pre oblasť zmeny klímy. Vzdelávací webinár  „Mestá pre klímu za 90 minút“  Únia zorganizovala pre zástupcov členských miest, ktorí sa problematike venujú. Zameraný bol na komunikáciu klimatických politík ľudskou rečou, s apelom na zapojenie obyvateľov do riešení vo svojom meste. Hosťami boli experti z oblasti environmentálnej sociológie, behaviorálnej vedy a strategickej komunikácie.


Mapu slovenskej verejnej mienky v oblasti zmeny klímy prezentoval Tomáš Chabada z Institutu 2050 a Katedry environmentálních studií Masarykovej univerzity v Brne: „Výskum potvrdil, že obyvatelia očakávajú od primátorov a primátoriek viac angažovanosti v riešení klimatickej zmeny. V ochrane klímy podporujú množstvo konkrétnych opatrení, vrátane toho, aby samotné mestá vytvorili plány pre znižovanie emisií“.


Využitie behaviorálnej vedy v oblasti zmeny klímy priniesol Matúš Sloboda z Ústavu verejnej politiky FSEV UK: „Veda potvrdzuje, čo skúsení urbanisti hovoria jasne. Ak spravíte cestu pre autá, budete mať viac áut. Ak spravíte cyklistickú infraštruktúru – novú trasu, pribudnú cyklisti. Ak zakážete autám vstup na ulicu a vytvoríte otvorený priestor, ľudia sa tam začnú stretávať.“


O tipoch, trikoch a stratégiách v komunikácii hovoril Robert Žanóny z Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v SR: „Klimatické opatrenia a politiky takou výraznou mierou vstupujú do každodenného života ľudí, ich návykov, že aktívna, strategická komunikácia musí byť súčasťou ich plánovania od počiatku. Ľudia by mali byť do iniciatív zapájaní, informovaní, byť ich súčasťou od začiatku, nie až pri finálnom prijímaní rozhodnutí.


Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej výzvy: Zmena klímy a jej súvislosti sú veľmi komplexné a stále si hľadajú svoje miesto v prioritách na všetkých úrovniach spoločnosti. Mestá nie sú výnimkou. Riešenia prinášajú so sebou zmeny. A práve tie sú najnáročnejšou výzvou. My, ľudia, prirodzene nemáme radi zmeny, najmä, ak prinášajú obmedzenia, či dočasný diskomfort. Aj to aj napriek tomu, že v konečnom dôsledku, ak sú tieto zmeny implementované správne, môžeme benefitovať z vyššieho bezpečia, komfortu,  a udržateľnejšieho rozvoja.“


Či ide o klimatický zákon, energetické  komunity, adaptačné a mitigačné opatrenia, nízkouhlíkové stratégie, či energeticko-klimatické plány, toto všetko sú odborné témy s ktorými sa v mestách stretávajú čoraz častejšie. Isté je, vzhľadom na závažnosť situácie, ktorú vidíme a cítime v našich mestách každým rokom intenzívnejšie, ako aj vzhľadom na klimatické ciele a záväzky Slovenska voči EÚ, je len otázkou času, kedy tieto témy prestanú byť dobrovoľné, ale stanú pre samosprávy záväzné. Neoddeliteľnou súčasťou celého procesu je aj motivácia a akceptovanie potrebných opatrení verejnosťou, obyvateľmi v mestách, pretože práve v nich sme najviac zraniteľní.


Zmena klímy a jej riešenie z pozície samospráv je jednou z dlhodobých priorít Únie miest Slovenska. Okrem vzdelávania a podpory zelených projektov sa ÚMS aktívne zapája do pripomienkovacích procesov klimatickej legislatívy. Spolupracuje s expertnými partnermi pri energetických projektoch podporujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vznik energetických komunít, komplexnú obnovu verejných budov, mobilitu, či cirkulárnu ekonomiku

bottom of page