top of page

Únia miest Slovenska rokovala s rezortom financií o rozpočte

7. decembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS ) je po rokovaní s MF SR nespokojná s návrhom rozpočtu pre rok 2024. Od rezortu očakáva, najneskôr v prvom štvrťroku budúceho roka, návrh ďalších kompenzačných opatrení pre rok 2024 na výdavky, ktoré návrh rozpočtu nezohľadnil.


Návrh rozpočtu pre rok 2024 bude pre samosprávy znamenať zníženie rozsahu a kvality služieb poskytovaných obyvateľom, a to aj napriek zvyšovaniu daní a poplatkov, ku ktorým boli mestá nútene pristúpiť. Podielové dane budú v roku 2024 na úrovni roku 2023 napriek zvýšeným výdavkom, ktoré majú mestá na mzdy zvýšené z rozhodnutia štátu. Ďalšie  zvýšenie výdavkov, vyvolané infláciou, sa týka aj jedální v školách, centier voľného času, škôlok, osvetlenia, kosenia, oprav ciest, či bezpečnosti.  Vo všetkých týchto službách  majú mestá zvýšené výdavky rovnako, ako ich majú aj všetky domácnosti. Táto situácia súčasne zastavuje rozvojové aktivity a čerpanie eurofondov v mestách, ktoré nemajú prostriedky na prípravu potrebných projektov. Matovičova a Hegerova vláda poškodila svojimi rozhodnutiami samosprávu a tieto škody je potrebné čo najskôr vyriešiť. Potreba dofinancovania samospráv v stovkách miliónov eur je nevyhnutná.


Ján Nosko, viceprezident ÚMS:Rozumieme zložitej situácii, v ktorej sa ministerstvo financií nachádza, ale situácia v samospráve je rovnako zložitá a nikto z primátorov, poslancov v mestách, ani obyvateľov miest, ju nezavinil. Chceme naďalej poskytovať občanom služby, ako doteraz, mestá rozvíjať a chceme od štátu len to, aby nám na to vytvoril podmienky.“


Jaroslav Polaček, viceprezident ÚMS: „Keď sa tieto problémy nebudú čo najskôr riešiť, situácia, ktorej čelíme v Košiciach, postihne aj ďalšie samosprávy.“


Zástupcovia MF SR prisľúbili priebežné konzultácie k identifikovaným problémom, a deklarovali snahu ministerstva zabrániť prijímaniu rozhodnutí s finančnými vplyvmi na samosprávu.

bottom of page