top of page

Únia miest Slovenska rokovala s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim a ministrom MIRRI Richardom Rašim

13. februára 2024

Bratislava, Slovakia

Tlačová správa

Únia miest Slovenska rokovala s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim

a ministrom MIRRI Richardom Rašim


Predstavitelia Únie miest Slovenska (ÚMS) sa stretli s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim a šéfom MIRRI Richardom Rašim. Témou diskusie boli oblasti týkajúce sa regionálneho rozvoja, významu miest pre hospodársky rozvoj Slovenska, mestských funkčných oblastí a ich dôležitosti pri podpore regionálneho rozvoja.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: "Cením si dnešný otvorený rozhovor, je evidentné, že predseda parlamentu Pellegrini aj minister Raši sa intenzívne venujú problematike podpory regiónov a chápu aj dôležitosť postavenia miest a budúcnosti mestských funkčných oblastí. Veríme, že čoskoro bude čas aj na diskusiu o zmene financovania regionálnej aj územnej samosprávy. Sme na ňu pripravení."


Za ÚMS sa stretnutia zúčastnili prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, primátor mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš a primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf.Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page