top of page

Únia miest Slovenska rokovala s Ministerstvom vnútra SR o reforme a bezpečnosti

31. januára 2024

Bratislava, Slovakia

Tlačová správa


Únia miest Slovenska rokovala s Ministerstvom vnútra SR o reforme  a bezpečnosti


Únia miest Slovenska (ÚMS) dnes rokovala s Ministerstvom vnútra SR o podnetoch na reformu verejnej správy. Reforma verejnej správy je pre ÚMS dlhodobou prioritou,  svoje podnety na diskusiu preto doručila rezortu, ktorý je gestorom tejto problematiky. ÚMS sa zároveň na ministerstvo obrátila aj s požiadavkami na riešenie  zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v slovenských mestách, ako aj  na školách.


Za Ministerstvo vnútra SR sa rokovania  zúčastnili štátny tajomník Patrik Krauspe a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Martin Vojtašovič.  ÚMS zastupovali  výkonná viceprezidentka Jana Červenáková, primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková a viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno Béla Keszegh.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Sme pripravení diskutovať o akýchkoľvek zmysluplných návrhoch. Náročný proces prípravy a diskusie so všetkými zainteresovanými stranami, hľadanie kompromisov a najlepších riešení si vyžaduje čas, preto je s tým potrebné začať čo najskôr. Teší nás, že zástupcovia rezortu považujú tému rovnako za dôležitú a v najbližších týždňoch plánujú začať diskusie so zainteresovanými stranami.“


Na stretnutí sa zástupcovia rezortu a ÚMS venovali aj aktuálnym problémom, ktoré mestá riešia v súvislosti so  zhoršujúcou sa  bezpečnostnou situáciou. Béla Keszegh, viceprezident ÚMS, primátor mesta Komárno: „Zlá finančná situácia núti niektoré samosprávy k šetreniam a znižovaniu rozpočtov mestskej polície. Nedostatok štátnych policajtov spolu s takýmito škrtmi môže dramaticky  prispieť k ďalšiemu rastu drobnej kriminality v mestách a zhoršovaniu bezpečnosti. Sme tiež svedkami stúpajúceho delikventného správania sa mladistvých a zhoršujúcej sa  bezpečnostnej situácie na školách. Riešiť tento problém  je spoločný záujem štátu aj samosprávy. Je preto nevyhnutné zlepšiť vzájomnú komunikáciu a  spoluprácu v tejto oblasti. Únia miest Slovenska v téme bezpečnosti v mestách navrhuje:


1. Zriadiť spoločnú pracovnú skupinu medzi MV SR a ÚMS pre koordináciu počtu štátnych a mestských policajtov v mestách, osobitne tam, kde je zvýšená kriminalita, keďže obe strany zápasia s nedostatkom personálnych kapacít


2. Spoločné riešenie problematických oblastí – železnične a autobusové stanice, štátne hranice, cesty I. triedy v mestách


3. Spoločné smart riešenie – napojenie centrálnej databázy na mestský kamerový systém – napr. identifikácia ukradnutých vozidiel


4. Riešiť financovanie mestskej polície formou štátneho príspevku podľa mapy trestných činov – cielená finančná pomoc tam, kde je najviac potrebná


5. Kvôli personálnej poddimenzovanosti riešiť bezpečnosť najmä technickými prostriedkami, cielené dotácie na kamerové systémy, mobilné defibrilátory (zákonom nariadené v mestách) a radary (meranie rýchlosti)


6. Zrevidovať zákon o Mestskej a obecnej polícii tak, aby jeho ustanovenie pomohli riešiť bezpečnosť v mestách od drobnej delikvencie až po priestupky


7. Alternatívne riešenie priestupkov verejnoprospešnými prácami


Téme bezpečnosti na školách sa venovalo osobitné stretnutie s 1. štátnou tajomníčkou rezortu  Luciou Kurilovskou, za prítomnosti zástupcov oddelenia Prevencie kriminality.  Úniu miest Slovenska zastupovali výkonná viceprezidentka Jana Červenáková,  Martin Královič, poradca primátora BA  pre bezpečnosť, Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy a Mária Wagingerová, expertka ÚMS pre oblasť školstva.  Výsledkom stretnutia je dohoda o lepšej koordinácii a spolupráci  zriaďovateľov škôl a príslušníkov polície v jednotlivých mestách.


Ďalšie podnety na diskusiu v téme bezpečnosti  budú zo strany ÚMS zaslané v krátkom čase. ÚMS bude naďalej pozorne sledovať vývoj aktuálnej situácie. Zároveň poskytne maximálnu súčinnosť pri príprave a implementácii potrebných a užitočných opatrení v mestách, ktoré pomôžu, aby sa ich obyvatelia mohli opäť cítiť bezpečne.Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page