top of page

Únia miest Slovenska považuje klimatickú krízu za vážny problém a bude hľadať riešenia.
Štát sa touto témou nezaoberá dostatočne.

8. októbra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska chce byť lídrom v hľadaní riešení klimatickej krízy v mestách. Zástupcovia členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) sa jednohlasne zhodli na tom, že riešenie klimatickej krízy majú aj vo svojich rukách. Na tohto týždňovom prezídiu v Nových Zámkoch sa primátori historicky prvý raz zaoberali témou klimatickej agendy. Chcú motivovať samosprávy k väčšiemu záujmu a razantnejším opatreniam v oblasti klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Konkrétnejšie kroky plánuje ÚMS predstaviť aj verejnosti v priebehu novembra. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Zmena klímy a klimatická kríza sú existenčnými problémami 21.storočia s priamym vplyvom na mestá Slovenska. Zhodli sme sa na tom, že chceme mestá motivovať robiť viac. Kvalitu života a lepšiu budúcnosť máme aj my v našich rukách.“ Už teraz sme svedkami čoraz menej predvídateľných extrémov počasia. Suchá, horúčavy, silný vietor, či záplavy spôsobujú, že náš každodenný život, na aký sme boli zvyknutí, je čoraz náročnejší. Je ezodpovedné ignorovať tieto fakty a neprijímať opatrenia na ich riešenie a zmiernenie, a to na každej úrovni spravovania štátu. Tak, ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je, a bude, ďalšia skúška pred ktorou už teraz samosprávy stoja. Akékoľvek deklarácie a čakanie na pokyny zhora nič nezmenia. Je nevyhnutné začať konať tam, kde je reálny priestor na konkrétne zmeny a spoločne vyvíjať tlak na vyššie úrovne správy štátu tak, aby pre nevyhnutné zmeny vytvorili nové podmienky. Expert ÚMS Viktor Nižňanský: „Podmienky pre realizáciu opatrení voči klimatickej zmene nebudú zadarmo. Vyžiadajú si naviac náklady na miestnej úrovni a preto je nevyhnutné, aby centrálna vláda zásadne zmenila rozdelenie právomocí a zodpovednosti. Nutné je, aby prijali zásadnú zmenu systému financovania, aby predložila nový systém finančného vyrovnávania záťaží, ale aj zásadne zmenila doterajšiu regionálnu politiku. Bez týchto opatrení na centrálnej úrovni sa mestá Slovenska nemôžu plne prihlásiť k iniciatívam Európskej únie.“ Niektoré členské mestá UMS už s opatreniami, ktoré dokážu obyvateľov miest pred hrozbami zmeny klímy a klimatickej krízy chrániť alebo im predchádzať, začali. Napríklad Bratislava, Trnava, Zvolen, Hlohovec, Košice, či Zlaté Moravce, ale aj ďalšie. A faktom je, že aktivity miest v tejto oblasti sú výraznejšie, ako doterajšie aktivity štátu. Dejú sa často bez mediálnej pozornosti a v niektorých prípadoch sa presadzujú napriek odporu obyvateľov v mestách. Riešeniam príčin a dôsledkov klimatickej krízy (adaptačno-mitigačné opatrenia) bude potrebné venovať čoraz väčšiu pozornosť. Aktivity budú výrazne podporované aj z prostriedkov európskych spoločenstiev. Preto včasná príprava koncepčných a strategických materiálov, ako aj konkrétnych projektov, umožní mestám vytvoriť riešenia a následne aj finančnú podporu pre ich realizáciu.
bottom of page