top of page

Únia miest Slovenska podporuje ZMOS a rovnako žiada stiahnutie poslaneckej novely školského zákona o predprimárnom vzdelávaní

30. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) podporila návrhy MŠVVaŠ SR na vznik špecializovanej štátnej správy v školstve preto, aby sa mohla uskutočniť komplexná reforma regionálneho školstva a nie preto, aby si takýmto spôsobom centrálna vláda posilňovala pozíciu v území. Na poslednom rokovaní s ministrom školstva SR nám bolo prisľúbené, že všetky ďalšie dôležité zmeny sa budú riešiť formou komplexnej reformy regionálneho školstva. Žiaľ, sľuby opäť neplatia. ÚMS sa preto pripája k stanovisku ZMOSu a rovnako požaduje stiahnutie poslaneckej novely školského zákona o predprimárnom vzdelávaní. Jej zverejnenie považujeme, zo strany ministerstva školstva SR, za podraz. Ide o zásadný zásah do pôvodnej koncepcie a je preto nevyhnutné riešiť túto problematiku komplexne a spoločnou diskusiou, ku ktorej rezort školstva vyzývame.
bottom of page