top of page

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“. Mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze, nechcú čakať na štát

25. januára 2021

Bratislava

Klimatická kríza nemá počas pandémie „PNku“, ani dovolenku. Pred touto krízou nás nezachráni žiadna vakcína, či testovanie. Únia miest Slovenska (ÚMS) sa aj preto pripája k iniciatíve „Klíma ťa potrebuje“, ktorá je jednou z najväčších petícii, s apelom na riešenie klimatickej krízy, v histórii Slovenska. Cieľom iniciatívy je vyslať zásadný signál slovenskej politickej reprezentácii, že na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorej nie je ľahostajné riešenie následkov a príčin klimatickej zmeny a krízy. Posledný rok priniesol do života každého z nás veľa nepredvídateľných situácii, na ktoré sme neboli pripravení a začali sme viac vnímať, akí sme zraniteľní. Členské mestá ÚMS preto plánujú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze. Týmto krokom chcú deklarovať záujem o riešenie klimatickej krízy, prijať svoj podiel zodpovednosti v tejto oblasti a požiadať aj obyvateľov o vzájomnú podporu a spoluprácu v ďalších krokoch, ktoré si riešenie environmentálnych problémov v mestách a samosprávach bude ďalej vyžadovať. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Klimatická zmena a klimatická kríza je už dekády pomenovaným a predvídateľným rizikom a s istotou vieme, že sa mu nevyhneme. Tak, ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je, a bude ďalšou skúškou, pred ktorou stoja aj samosprávy.“ Iniciátor petície Jakub Hrbáň a koordinátor Fridays For Future Slovensko: „Klimatická kríza sa dotkne každého z nás, preto vítame podporu Únie miest Slovenska a jej dlhodobý záujem o riešenie klimatickej krízy. Rovnako, ako vláda potrebuje mať svoj plán, ako predchádzať a ako sa pripraviť na klimatickú zmenu, potrebujú ju aj mestá. Preto vnímame pozitívne záväzok miest, že majú záujem pracovať na príprave svojich klimatických plánov.“ ÚMS si uvedomuje, že akékoľvek deklarácie a čakanie na pokyny zhora, nič nezmenia dostatočne rýchlo. Je preto nevyhnutné začať konať tam, kde je reálny priestor na konkrétne zmeny a zároveň spoločne vyvíjať tlak na vyššie úrovne správy štátu tak, aby pre urgentné zmeny vytvorili nové podmienky. ÚMS súčasne požaduje, aby centrálna vláda zohľadnila zvýšené výdavky miest spojené s adaptáciou a mitigáciou na zmenu klímy vo všetkých pravidlách a nástrojoch financovania územnej samosprávy. Bez týchto opatrení, na centrálnej úrovni, sa mestá nemôžu plne prihlásiť ani k mnohým zeleným iniciatívam Európskej únie.
bottom of page