top of page

Únia miest Slovenska oceňuje neobvyklý prístup ministra školstva Tomáša Druckera

8. novembra 2023

Bratislava

Vedenie Únie miest Slovenska (ÚMS) rokovalo s ministrom školstva Tomášom Druckerom o problémoch, ktoré aktuálne riešia mestá v oblasti školstva.  Dôležitou témou bola aj diskusia o návrhoch rezortu pre programové vyhlásenie vlády SR, čo ÚMS považuje za neobvyklý a cenný prístup zo strany ministerstva.


Minister školstva Tomáš Drucker vedenie ÚMS informoval o zámeroch rezortu, ktoré budú navrhnuté v programovom vyhlásení vlády, vypočul si informácie o aktuálnych problémoch, ktoré mestá riešia v oblasti predprimárneho vzdelávania, ako aj v zabezpečovaní prenesených a originálnych kompetencii v oblasti základného školstva. Veľká časť diskusie bola venovaná financovaniu a plánovaným zmenám.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Oceňujem, že pán minister s nami otvorene diskutoval o zámeroch, ktoré bude rezort navrhovať priamo do programového vyhlásenia vlády. Obsahová reforma je vec odborná, ale rovnako dôležité je aj zabezpečovanie dostatku financií, aby jej realizácia nebola ohrozená. Zmena bude náročná, ale sme pripravení podieľať sa na nej našimi odbornými kapacitami a skúsenosťami, aby bola zmenou k lepšiemu. O návrhoch do programového vyhlásenia vlády SR sme takouto formou, s konkrétnym rezortom, diskutovali prvý raz. Bolo by dobré, keby sa z toho stal štandardný postup.“


Na stretnutí sa zúčastnili aj viceprezidenti ÚMS Jaroslav Poláček - primátor mesta Košice, ktoré je najväčším školským úradom na Slovensku, zastrešuje takmer 100 škôl a rieši problémy, ktoré iné samosprávy nepoznajú, Béla Keszegh - primátor mesta Komárno, informoval o problémoch národnostného školstva. Výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková otvorila tému povinného školského vzdelávania pre deti odídencov z Ukrajiny, ktoré vstúpi do platnosti od 1.9.2024. Pri riešení tejto povinnosti ÚMS už s rezortom intenzívne spolupracuje, nakoľko bude táto povinnosť náročná najmä pre mestá. Témami rokovania boli aj problémy súvisiace s povinnosťami miest voči zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, s pravidlami pre proces zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania, či problémy s nedostatkom pedagógov.


Únia miest Slovenska bude s Ministerstvom školstva SR proaktívne spolupracovať už pri príprave riešení, aby boli v praxi realizovateľné a prospešné pre mestá a ich obyvateľov.

bottom of page