top of page

Únia miest Slovenska je sklamaná z prístupu centrálnej vlády ku kľúčovým reformám, ktoré sa priamo dotýkajú kvality života obyvateliek a obyvateľov Slovenska.

14. novembra 2021

Bratislava

Očakávame, že pred návrhom kľúčových reforiem prebehne minimálne rámcová diskusia k zásadám, ktoré by mala každá systémová reforma obsahovať - čoho sa bude týkať a aký bude priebeh jej realizácie. To isté platí aj pre daňovo- odvodovú reformu. ÚMS aj preto v otvorenom liste, ktorý zaslala vláde SR a poslancom NR SR v piatok 12.11.2021, apeluje na to, aby centrálna vláda rešpektovala význam a dôležitosť územnej samosprávy pri spravovaní štátu.


Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Prístup súčasnej vlády je veľmi nešťastný. V našej krajine sa, žiaľ, stalo zvykom, že sa  pripravujú také reformy, pri ktorých nevieme, kto ich pripravuje, z čoho vychádzajú a vždy potvrdzujú, že sú robené na princípe rezortizmu, teda bez dôkladnej analýzy vplyvov aj na iné oblasti spravovania štátu. Toto následne vyvoláva negatívne reakcie a napätie. Som presvedčený, že takto sa reformy nerobia“.


Aj po predstavení prvej časti „Daňovej revolúcie“ z dielne ministra financií SR Igora Matoviča môžeme skonštatovať, že vzrástli obavy z jej celkového obsahu a rozsahu aj preto, že minister financií navrhuje sanovať finančné vplyvy jeho návrhov aj zo zdrojov územnej samosprávy. Vzhľadom na charakter predstavených opatrení by sme očakávali, že zdroje pre zmeny bude ministerstvo financií získavať najmä zásadnou reformou centrálnej vlády, podriadených organizácií jednotlivých ministerstiev a nie obmedzovaním už dnes finančne poddimenzovanej miestnej samosprávy s obrovskými modernizačnými dlhmi. Tento prístup iba naďalej prispieva k rastu nerovností na Slovensku.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Prvá časť reformy nie je v súlade s požiadavkami Únie miest Slovenska a schválenými návrhmi pre systémové opatrenia našim Snemom v januári 2020. Chceme sa však zachovať férovo, počkáme na prestavenie celého balíka opatrení a následne sa k nemu zásadne vyjadríme“.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page