top of page

Únia miest Slovenska zhodnotila volebné programy politických strán

22. septembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) zhodnotila volebné programy politických strán vo vzťahu k samospráve. Zamerala sa na časti,  ktoré sa priamo  dotýkajú fungovania slovenských miest. Na tlačovej konferencii vedenie ÚMS predstavilo aj novú publikáciu „Zmena financovania územnej samosprávy“ vydanú v júni 2023, ktorá môže okamžite poslúžiť na otvorenie diskusie s politickými stranami v budúcom parlamente SR.


Dlhodobá iniciatíva ÚMS prináša svoje ovocie, pretože viaceré politické strany si osvojili témy, ktoré považujeme za prioritné. Či ide o  výrazné posilnenie kompetencií a financií miestnej samosprávy, alebo o potrebu komunálnej reformy. Vnímame to ako dobrý začiatok pre diskusiu.


„S potešením chcem povedať, že sa komunálna reforma dostala do programov niektorých strán. Dokazuje to, že už dnes nie je možné ignorovať samosprávu po tom, ako sa ukázalo, že najmä v horších časoch sú to práve vedenia miest a obcí, ktoré sú bližšie svojim obyvateľom, vďaka decentralizovanému riadeniu, vzájomnému učeniu sa, pomáhaniu si navzájom  lepšie zvládať krízy a  byť flexibilnejší. Faktom je však aj to,  že potom, ako krízy pominú, vyriešia sa, opäť sa na samosprávu zabúda a na scénu prichádzajú centralisti, ktorí si mylne myslia, že bez nich by svet neexistoval a ani nefungoval a samospráva ide do úzadia. To je ale obrovská chyba, pretože samospráva má rovnaké  a ešte oveľa väčšie úlohy aj v lepších časoch, kedy dokáže efektívnejšie manažovať rast a rozvoj krajiny ako centrálna vláda“,  povedal na úvod prezident UMS Richard Rybníček.


ÚMS zhodnotila volebné programy podľa toho, ako strany poňali reformu z pohľadu  zmeny kompetencií, územnosprávneho členenia Slovenska, financovania samospráv, volebného systému, regionálnej politiky a verejnej správy. Apelujeme na to, že ak má samospráva  fungovať efektívne, bezpečne, udržateľne, aby dokázala vytvoriť podmienky pre spokojný život obyvateľov, potrebuje komplexnú reformu verejnej správy. ÚMS je presvedčená, že silná samospráva znamená silný štát.


Výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková: „Týchto päť strán - HLAS, KDH, PS, DEMOKRATI a ALIANCIA, si dalo na svojich programoch, z pohľadu reformy verejnej správy,  záležať. Témy rozobrali komplexne, do obsahu aj návrhov sa pretavili praktické znalosti a skúsenosti viacerých čelných predstaviteľov strán. Napriek tomu, že niektoré návrhy uvedené vo volebných programoch sú v rozpore s programovými prioritami ÚMS, považujeme ich za základ pre diskusiu.“


ÚMS považuje za najdôležitejšiu práve zmenu financovania územnej samosprávy. Je nevyhnutné rozšíriť a posilniť vlastné príjmy miest a obcí a ich finančnú autonómiu. Navrhované riešenie financovania daňovým mixom iba zvýši ich závislosť od rozhodnutí centrálnej vlády, obmedzuje motiváciu a nepomôže lepšie využitie zdrojov v území. ÚMS oceňuje aj to, že sa strany stotožnili s posilnením postavenia samosprávy pri čerpaní európskych zdrojov, keďže ÚMS bola prvá, ktorá posilnenie územného princípu presadzovala, a to už od roku 2019.

bottom of page