top of page

Únia miest Slovenska zaslala list predsedovi vlády SR. Mestá nechcú byť vynechané z implementácie Plánu obnovy

24. júna 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta, že Európska komisia schválila Plán obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitú etapu v procese využitia prostriedkov vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). ÚMS považuje teraz za kľúčové, ako budú schválené priority Slovenska implementované v praxi a preto požaduje, aby boli do implementačnej štruktúry zapojení zástupcovia samosprávy a experti z mimovládneho sektora. ÚMS je presvedčená, že je potrebné, aby mali mestá a organizácie možnosť podieľať sa na príprave reforiem, ovplyvniť efektívne využívanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má pomôcť zotaviť ekonomiku po celosvetovej pandémii a zároveň má pomôcť k urýchleniu zelenej transformácie a k urgentnému prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Napriek tomu, že sa v aktuálnom návrhu Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa bude plán obnovy uskutočňovať, nevyskytuje ani zmienka o zapojení občianskych organizácií, samospráv a ďalších subjektov, ÚMS zaslala list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi v ktorom apeluje na to, aby vláda neignorovala samosprávy a zástupcov a odborníkov z tretieho sektora, využila ich odborný potenciál a zapojila ich do implementácie Plánu obnovy. Aj v tomto procese je úloha organizácii tretieho sektora a samospráv nezastupiteľná. ÚMS bude podporovať všetky iniciatívy, ktoré povedú k efektívnemu zmysluplnému využitiu prostriedkov Plánu obnovy v spojení s využitím prostriedkov nového PO 2021 -2027 pre riešenie kľúčových problémov Slovenska. Únia miest Slovenska háji záujmy 60 členských miest, ktoré zastupujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska.
bottom of page