top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) má vlastnú predstavu o úprave volebného systému pri voľbách do Národnej rady SR.

7. novembra 2021

Bratislava

Je presvedčená, že zmena volebného systému do NRSR je úzko previazaná s navrhovanými princípmi spravodlivej deľby moci v štáte a posilnením miestnej a regionálnej úrovne pri správe štátu.


Únia dlhodobo presadzuje  zmenu volebného systému. Už v januári 2020 k tomu Snem ÚMS prijal uznesenie a schválil  ucelený  dokument "Dozrel čas na zmeny", ktorý obsahuje všetky požiadavky Únie v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám, vrátane návrhov na zmenu volebného systému. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Výhodou súčasného volebného systému je jeho férovosť a jednoduchosť. Nevýhodami sú však nevyváženosť a slabé zastúpenie regiónov. Cieľom navrhovaného riešenia za ÚMS je zachovať všetky výhody súčasného volebného systému, napraviť jeho nevýhody, a to všetko s minimálnym dosahom na voličov.“


Dokument „Dozrel čas na zmeny“ , ako vklad ÚMS do diskusie, bol pred voľbami zaslaný politickým stranám a po voľbách v roku 2020  Únia oslovila s týmito návrhmi šéfov koaličných politických strán a relevantných členov vlády SR.  Namiesto petície sme uprednostnili, a stále uprednostňujeme, rokovania a požiadavky na začatie činnosti odbornej komisie. Jej cieľom má byť, podľa programového vyhlásenia vlády SR, analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do NR SR. Návrh  ÚMS zachováva výhody súčasného modelu a posilňuje miestnu a regionálnu úroveň pri správe štátu. ÚMS petíciu považuje za krajné riešenie v prípade, ak nebude vládna koalícia ochotná súčasný volebný zákon zmeniť.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.


Viac info k návrhu nájdete v priloženom dokumente "Dozrel čas na zmeny" na strane 34.

bottom of page