top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) je sklamaná, že tak dlho a výrazne kritizovaná novela Zákona o výstavbe a novela Zákona o územnom plánovaní boli dnes schválené vládou SR aj napriek trvajúcim a zásadným rozporom zainteresovaných strán. Predkladateľ týchto kľúčových legislatív ignoruje zásadné pripomienky jednotlivých rezortov štátnej správy, ako aj zásadné pripomienky Únie miest Slovenska, ZMOS a ďalších relevantných partnerov.

11. januára 2022

Bratislava

ÚMS naďalej trvá na tom, že oba predložené návrhy noviel zákonov sú neodborne a nekvalitne pripravené. Pripomína, že významne ohrozujú, ako postavenie miest a obcí v ich doterajších kompetenciách, tak aj postavenie samotných obyvateľov a ich možnosť reagovať a oprávnene ovplyvňovať kvalitu života vo svojom meste.


ÚMS je presvedčená, že vláda SR by predložené novely stavebnej legislatívy s trvajúcimi a nedoriešenými rozpormi nemala akceptovať. Schválenie legislatívy s rozpormi vedie k chaosu v právnom systéme, vyvoláva neistotu u účastníkov konaní a spochybňuje skutočný záujem vlády o zlepšenie v tejto oblasti. ÚMS bude žiadať poslancov NR SR, aby legislatívu v tomto znení vrátili vláde SR na prepracovanie. ÚMS je pripravená rokovať a hľadať spravodlivé riešenie, ktorého výsledkom bude kvalitná, odborná, spravodlivá a efektívna stavebná legislatíva, ktorú Slovensko nutne potrebuje.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page