top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) dnes iniciatívne diskutovala s ministrom financií SR Igorom Matovičom o predstavení návrhu daňovej reformy, ktorá u zástupcov slovenských miest vyvolala znepokojenie a množstvo otázok. Mimoriadny snem ÚMS, ktorý bol z pandemických dôvodov formou online, navrhol ministrovi pokračovať v diskusii o detailoch daňovej reformy a o úpravách vo financovaní územnej samosprávy na expertnej úrovni.

13. decembra 2021

Bratislava

ÚMS si pozorne vypočula informácie, ktoré  minister financií SR poskytol o plánovaných zmenách v daňovom systéme Slovenska. Nevyhnutnosť zjednodušenia daňového systému nespochybňujeme. Vnímame, že  toto je jedna z najviac očakávaných reforiem. Pripomíname však, že súčasťou programového  vyhlásenia vlády SR je aj zámer prehodnotenia súčasného systému financovania územnej samosprávy, v rátane dostatočnosti jej zdrojov. Pre mestá ide zároveň o jednu z kľúčových reforiem, ktorá bude mať pre budúcnosť priamy vplyv na fungovanie samospráv a na kvalitu života obyvateľov slovenských miest.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Rozumiem tomu, že je to konceptuálny zámer, napriek tomu niektoré informácie vyvolali v samospráve znepokojenie.  S primátorkami a primátormi členských miest sme sa dohodli, že sa nechceme pripojiť k bezhlavým kritikom predstavených ideí, bez dostatočných informácii. Dohodli sme sa preto na zvolaní dnešného mimoriadneho snemu ÚMS, s jediným bodom programu – stanovisko k predstavenej daňovej reforme. Záujmom ÚMS je diskutovať a hľadať riešenia, do ktorých sa budú mať možnosť samosprávy zapojiť ako relevantní partneri a podporiť reformné snahy tejto vlády.“


ÚMS víta reakciu ministra financií, ktorý je po dnešnej otvorenej a konštruktívnej diskusii pripravený rokovať aj na expertnej úrovni  zástupcov MF SR a ÚMS. Cieľom týchto rokovaní, ktoré budú prebiehať v prvej polovici budúceho roka,  má byť odborná diskusia založená na dátach a faktoch. Výsledkom by mala byť jasná, zrozumiteľná a ucelená predstava, ako má daňová reforma vyzerať.


Richard Rybníček, prezident ÚMS:„Mimoriadny snem ÚMS dnes schválil vytvorenie expertného tímu pre diskusiu o návrhu  nového rozdelenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb  a financovania samosprávy v súvislosti s navrhovanou daňovou reformou ministra financií SR. Sme pripravení, odborne aj kapacitne, na expertné rokovanie, poďme diskutovať. Chceme využiť možnosť rokovať,  diskutovať a hľadať  spoločné riešenie.“


Igor Matovič, minister financií SR: “Veľmi rád som sa zúčastnil konštruktívnej debaty so zástupcami Únie miest. Prítomné primátorky a primátorov som uistil, že plánované spolufinancovanie reformy rodinnej politiky zo strany samospráv bude len zlomkom z 1,2 miliardy eur, ktoré po reforme skončia v rodinách s deťmi, ktorí sú občanmi samotných samospráv. Zároveň platí, že prípadná spoluúčasť samospráv bude len zníženie výrazného rastu príjmov samospráv z podielových daní v budúcich rokoch.”


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page