top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na NR SR – Stiahnite tie nezmyselné návrhy. O pomoc požiadame aj prezidentku SR

27. januára 2023

Bratislava

Mestá sú opäť vystavené podrazom zo strany zákonodarnej moci. Do parlamentu putujú návrhy, ktoré sú  nezmyselné, deštruktívne a navyše aj osobné. Ide o návrhy novely Zákona o Obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí a Zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov.


Prezident ÚMS, Richard Rybníček: „Žiadame  predstaviteľov NR SR, aby tieto návrhy nezaradili do programu rokovania skôr, ako budú prerokované so zástupcami miest a obcí. Ak tak neurobia, budeme žiadať prezidentku SR, aby tieto poslanecké návrhy vrátila späť do parlamentu. Je nemysliteľné zneužívať aktuálnu nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu na pretláčanie takýto deštruktívnych poslaneckých návrhov, bez toho, aby vopred prebehli rokovania s tými, ktorých sa to týka. Takto to nemôžeme nechať. Sme pripravení konať.“


ÚMS upozorňuje, že aktuálne predložené poslanecké návrhy, niektoré predložené opakovane, sú nekompetentné, majú množstvo chýb, sú nevykonateľné a zaoberajú sa neexistujúcimi problémami. Máme čoraz väčšie obavy z toho, že v období do parlamentných volieb sa budú množiť snahy o oslabovanie pozície územnej samosprávy ako celku, ale aj oslabovanie pozície priamo volených primátorov, ktorí nielen politicky, ale aj trestnoprávne zodpovedajú za svoje rozhodnutia. To povedie iba k rastu nezodpovednosti, čoho sme svedkami na centrálnej úrovni. ÚMS je  pripravená rokovať o systémových opatreniach, ktoré povedú k zlepšeniu stavu, ale odmieta takýto arogantný prístup niektorých poslancov, ktorí neriešia skutočné problémy občanov, ale svoje osobné ambície.  K postoju ÚMS sa pripája Asociácia prednostov územnej samosprávy a veríme, že tak urobí aj ZMOS.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 60 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page