top of page

Únia miest Slovenska žiada opätovné stiahnutie stavebnej legislatívy

20. júla 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s tým, aby Stavebný zákon a Zákon o územnom plánovaní, ktoré do MPK už po druhýkrát predložil podpredseda vlády SR Štefan Holý, boli posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu. Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili opätovné pridanie sa ku hromadnej pripomienke Via Iuris proti obmedzeniu práv občanov v novom zákone o výstavbe a zákone o územnom plánovaní. Zhodla sa na tom Republiková rada ÚMS na svojom online zasadnutí. "Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Už to nie sme iba my, primátori a primátorky, ktorí máme s predkladanými zákonmi z dielne pána Holého problém. Vážne obavy z ich zlej prípravy a pre obyvateľov obrovských negatívnych vplyvov už vyjadrujú aj ďalšie dôležité organizácie v našej krajine.“ ÚMS nevidí v opätovne predložených návrhoch prínos pre nikoho – ani pre občanov, ani pre samosprávy, ani pre štát. Naopak, obávame sa úplného znefunkčnenia stavebného konania. Riziká znefunkčnenia procesu stavebného konania môžu významným spôsobom ovplyvniť aj možnosti pre čerpanie prostriedkov EÚ z aktuálneho programového obdobia, z REACTu a Plánu obnovy, čo je neprijateľné pre samosprávy, ako aj pre Slovensko. ÚMS upozorňuje, že práve tieto dva návrhy zákonov sa mimoriadne dotýkajú života obyvateľov a preto by mali byť pripravené odborníkmi tak, aby neboli namierené proti ľuďom žijúcich v mestách a obciach. Ak malo byť hlavným motívom nového znenia stavebnej legislatívy urýchlenie a skvalitnenie súčasných komplikovaných procesov, tak sa to nepodarilo ani na druhý pokus. Procesy v zákone o výstavbe sú nevykonateľné, ich oprava je cez pripomienkové konanie nereálna. Rovnako zákon o územnom plánovaní naďalej obmedzuje právomoci miestnej samosprávy. Je zrejmé, že predkladateľ sa snaží nadradiť záujmy developerov, ale aj iných stupňov verejnej správy, nad práva obyvateľov v jednotlivých obciach a mestách. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „My sa oprávnene obávame, že prijatie návrhov pána Holého by bol veľmi nepodarený a zlý experiment na občanoch, ktorí by sa v konečnom dôsledku aj tak zase obracali s pomocou na nás. Naše pripomienky sú naďalej vážne a jednoducho nie je možné vylepšovať niečo, čo je od základov zlé.“ ÚMS považuje za najrozumnejšie, aby podpredseda vlády SR Štefan Holý stiahol súčasné návrhy a aby sa čo najskôr pripravili novely platnej stavebnej legislatívy, ktoré zrýchlia a zásadne zjednodušia súčasné procesy. ÚMS je presvedčená, že na to nie je potrebné takto narýchlo a chaoticky predkladať nové a nekvalitne pripravené návrhy zákonov. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 60 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest nezostane ignorovaný.
bottom of page