top of page

Únia  miest Slovenska (ÚMS) rokovala s premiérom SR Ľudovítom Ódorom a ministrom
financií SR Michalom Horváthom.

30. júna 2023

Bratislava

Únia  miest Slovenska (ÚMS) rokovala s premiérom SR Ľudovítom Ódorom a ministrom financií SR Michalom Horváthom. Predmetom rokovania bolo riešenie požiadaviek samospráv v oblasti financovania a  problémov, ktoré mestá potrebujú naliehavo riešiť.  


ÚMS sa stretla s premiérom SR Ľudovítom Ódorom a ministrom financií SR Michalom Horváthom. Predmetom rokovania bolo riešenie požiadaviek samospráv, ktoré ÚMS predložila ešte na prvom spoločnom stretnutí 26. mája 2023. Týkali sa najmä financovania a riešenia naliehavých problémov zo strany slovenských miest. Následne ÚMS zorganizovala aj online rokovanie Republikovej rady členských miest. Za účasti  šéfa rezortu financií boli primátorky a primátori informovaní o aktuálne zverejnených prognózach ministerstva.


Aj napriek tomu, že na stretnutiach premiér,  aj minister financií informovali, že vláda SR nemá prostriedky na dofinancovanie potrieb samosprávy, oceňujeme, že vláda prijala  veľkú časť  opatrení, ktoré sme požadovali. Tie umožnia  zníženie výdavkov samospráv. Dôležité je zdôrazniť, že vláda SR o predmetných opatreniach vie rozhodnúť aj v rámci svojich obmedzených kompetencii. Súčasne sa vážne zaoberá aj odpustením tzv. covidových pôžičiek a k tomuto kroku je naklonená.


ÚMS si váži konštruktívny a ústretový postoj predstaviteľov vlády SR, ktorá aktívne komunikuje a promptne rieši všetky relevantné požiadavky zo strany slovenských miest. V rokovaniach o svojich praktických požiadavkách pokračujeme ďalej v individuálnych rokovaniach s rezortnými ministrami.


Za dôležité ÚMS považuje aj zhodu s predstaviteľmi vlády, že je potrebné, vzhľadom na doterajšie skúsenosti a očakávané trendy, pristúpiť k úpravám v rozdelení právomocí a zodpovednosti miest. Predovšetkým k zmene financovania miest, čo posilní nie len ich stabilitu a odolnosť, ale aj celého Slovenska.

bottom of page