top of page

ÚMS zorganizovala stretnutie k problematike zabezpečenia povinnej školskej dochádzky pre odídencov z Ukrajiny

3. augusta 2023

Únia miest Slovenska (ÚMS) v spolupráci Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava zorganizovala  spoločné online stretnutie samospráv Bratislavského kraja. Hlavným cieľom stretnutia bolo spoločné identifikovanie problémov súvisiacich so zaraďovaním ukrajinských detí do výchovno- vzdelávacieho procesu, ktoré samosprávy dlhodobo trápia. ÚMS sa stala  koordinátorom riešenia tejto problematiky v najviac zaťaženom regióne Bratislavského kraja, na ktorého sa môžu zástupcovia  samospráv obracať  so svojimi problémami a podnetmi pre hľadanie spoločného riešenia.


Problémy zaraďovania ukrajinských detí do výchovno-vzdelávacieho procesu samosprávy trápia  dlhodobo. Efektívne, systematické riešenie dodnes nemajú. Aktuálnu situáciu by mohli zhoršiť aj ďalšie komplikácie, ktoré môže priniesť  implementácia akčného plánu vzdelávania a zavedenie povinnej školskej dochádzky od 1.9.2024. ÚMS si uvedomuje, že najvyšší počet  odídencov sa nachádza práve v Bratislavskom regióne, kde je síce viac pracovných príležitostí, ale zároveň tu samosprávy najviac zápasia s nedostatkom kapacít v školských zariadeniach.


Mária Wagingerová, odborníčka ÚMS pre školstvo: „Upozorňujeme,  že tento problém sa nemôže riešiť izolovane v jednotlivých mestách, obciach, alebo mestských častiach, ale komplexne tak, aby sa pri zavedení povinnej školskej dochádzky problém nepresúval z jednej samosprávy na druhú. Považujeme sa ponižujúce a neľudské, aby sa ženy - matky z Ukrajiny chodili doprosovať o prijatie svojich detí do školského zariadenia. V mnohých prípadoch, žiaľ, ešte aj neúspešne. Smutné je i to, že do dnešného dňa nevieme, koľko detí z Ukrajiny zostalo mimo vzdelávacieho systému.“


Výsledkom spoločného stretnutia ÚMS, rezortu školstva a Bratislavy je príprava komplexného dotazníka,  ktorého výsledky  by mali pomôcť zadefinovať všetky riziká, nájsť voľné kapacity a model financovania tak, aby finálne riešenie čo najmenej zaťažilo samosprávy.  Zároveň je potrebné brať do úvahy aj to, aby riešenie neskomplikovalo život ukrajinským rodičom a deťom pri vzdelávaní, riešení bývania a práce a bolo adresne, i  nápomocné pre všetky strany.

bottom of page