top of page

ÚMS varuje MF SR pred rozpadom rozpočtov samospráv

24. mája 2024

ÚMS varuje MF SR pred rozpadom rozpočtov samospráv


Samosprávy dostanú menej peňazí, ako očakávali.  Ak vláda SR nezačne seriózne rokovať so samosprávami, rozpočty miest a obcí pre rok 2024 sa rozpadnú. Podľa informácii MF SR skončil k 30. 4. 2024 hlavný zdroj financovania samosprávy, daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), v mínuse približne  v sume 25 mil. eur.  Dôvodom je finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu  pre živnostníkov a zamestnancov na základe zákona z dielne exministra financií Igora Matoviča. Únia miest Slovenska (ÚMS) systematicky upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná. Takáto správa je preto zdrvujúca a nájsť rýchle riešenie je nevyhnutné. ÚMS žiada ministra financií Ladislava Kamenického o okamžité rokovanie k stabilizovaniu finančnej situácie samospráv.


ÚMS pripomína, že aj táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. ÚMS ako jediné samosprávne združenie predstavila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je stále pripravená na diskusiu o zmene. Doteraz však na túto iniciatívu nebola zo strany vlády žiadna odozva a dnes doplácame na túto nečinnosť. Nesystémové intervencie celú situáciu len zhoršujú a je najvyšší čas to riešiť. ÚMS je na  rokovanie k tejto téme pripravená.


V mesiaci máj 2024 bola mestám a obciam poukázaná celá zostávajúca suma dane z príjmu právnických osôb (DPPO) vo výške 157 697 eur v súlade s prijatou novelou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V prípade, že by sa tak nestalo, samospráva by nedostala žiadne peniaze. Financovanie služieb obyvateľom sa však nedá zastaviť a samospráva si nemôže, na rozdiel od štátu, peniaze požičať. ÚMS preto naliehavo vyzýva Ministerstvo financií SR na okamžité rokovanie.

bottom of page