top of page

ÚMS sa ostro ohradzuje voči návrhu MŽP SR na úpravu odpadu pred skládkovaním

13. októbra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa po opätovnom rokovaní s MŽP SR ostro ohradzuje voči  návrhu rezortu na úpravu odpadu pred skládkovaním. Považujeme ho za zneužitie situácie, ktorú vyvolalo MŽP SR svojou nečinnosťou. Posun termínu povinnosti úpravy odpadov pred skládkovaním s navýšením poplatkov nie je pre nás prijateľným riešením. Tento návrh žiadnym spôsobom nereaguje na závažné otvorené problémy,  ktoré pri každej príležitosti tlmočíme, nerieši požadované kompenzácie, otázky zákonného poplatku  pre objemný odpad, problematiku DPH, ani dôležité nastavenie kontrolných mechanizmov parametrov upraveného odpadu.


ÚMS požadovala  racionálne, environmentálne a ekonomicky únosné riešenie pre mestá a ich  obyvateľov na všetkých stretnutiach, ako na úrovni premiéra, tak  na úrovni ministra a to od júna tohto roka. Očakávali sme, že na dnešnom rokovaní dôjde k praktickému riešeniu a záverom, ktoré nebudú presadzovaním jednostranných, neodôvodnených požiadaviek odborných útvarov rezortu.  MŽP SR svojim „nekonaním“ vytvorilo neúnosný časový tlak na samosprávy, keďže pre nastavenie nových poplatkov pre rok 2024 nemajú dostatočný časový priestor. Navrhované  „riešenie“ v podstate len finančne zaťaží  občanov našich miest a nebude mať žiadny environmentálny prínos.


Richard Rybníček, prezident ÚMS:V situácii, v ktorej sa samosprávy, nie vlastnou vinou ocitli, považujeme návrh za prejav arogancie zo strany štátnych úradníkov. Chcú vyvolať dojem, akoby samospráva nekonala, ale doterajší prístup, nečinnosť, a až neschopnosť racionálne a  objektívne posúdiť predkladané argumenty zo strany rezortu, svedčia buď o nekompetentnosti alebo o nezáujme vzniknutú situáciu reálne riešiť.“


Zber kuchynského odpadu a triedených odpadov nulovou donáškovou vzdialenosťou, zavedenie zálohovania, pripravovaná ekomodulácia sú výrazné opatrenia, ktoré už boli prijaté k plneniu recyklačných cieľov a ktoré predstavujú nemalú finančnú záťaž.  Úprava odpadu predstavuje technologicky aj finančne náročnejší proces ktorý, ak sa nenastaví racionálne, budú v konečnom dôsledku splácať občania. Preto sme pri presadzovaní niektorých požiadaviek zo strany rezortu, nad rámec smernice EK, opakovane požadovali predloženie  cost-benefit analýzy, ktorá by objektívne posúdila a vyhodnotila prínos a  finančnú nákladovosť navrhovaných povinností.  Rozumieme, že úprava odpadu vyplýva zo smernice EÚ, sme však  presvedčení,  že aj splnenie tejto povinnosti  je možné urobiť tak, aby išlo o racionálne, environmentálne, ako aj ekonomicky únosné riešenie pre mestá a ich  obyvateľov.

bottom of page