top of page

ÚMS sa obrátila na predsedu vlády SR a oslovuje aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku:
„MŽP SR svoju nečinnosť zakrýva manipuláciou“

10. novembra 2022

Bratislava, Slovakia

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa, po neúspešnom rokovaní s MŽP SR, obrátila na predsedu vlády SR Eduarda Hegera. V najbližších dňoch je rozhodnutá osloviť aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Témou je nová legislatívna povinnosť, ktorá Slovensko čaká od 1.1.2023. Ide o úpravu odpadov pred ich zneškodnením na skládkach, ktorá sa týka predovšetkým zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov. Problémom je, že mestá na túto zmenu nie sú pripravené, nakoľko MŽP SR dlhodobo nie je ochotné počuť argumenty samospráv z praxe a reflektovať na potrebu reálnejších opatrení. O včasné riešenie identifikovaných problémov ÚMS  žiada rezort od začiatku tohto roka, žiaľ, neúspešne.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Ďalším krokom, ako na problém upozorniť a domôcť sa riešenia, je pripravovaná iniciatíva samosprávnych združení ÚMS a ZMOS. Oslovíme príslušné inštitúcie Európskej komisie. Žiadať ich budeme o riešenie problematiky, prípadne o vstup samosprávnych združení ako vedľajších účastníkov do konania o infringemente voči Slovenskej republike. Naše rozhodnutie je výsledkom ostatného rokovania so zástupcami MŽP SR pod vedením štátneho tajomníka Juraja Smatanu,  z ktorého sme veľmi sklamaní.“


Napriek iniciatíve ÚMS,  MŽP SR svojím nekonaním vytvorilo časovú tieseň a jeho prístup k riešeniu považujeme za absolútne neakceptovateľný. Na rokovaní sme nedostali žiadne relevantné informácie, či a kedy zástupcovia rezortu s Európskou komisiou rokovali, aké boli návrhy Slovenskej republiky, či aké k nim komisia zaujala stanovisko. Neurčitá hrozba infringementom zo strany komisie vyvoláva nedôveru, že zo strany MŽP SR ide o manipulatívnu argumentáciu.


Považujeme za neprijateľné, aby v súčasnej situácii MŽP SR prenášalo na obyvateľov náklady za nekonanie na strane štátu, a to formou zvyšovania poplatkov a navyše, aby to považovalo „mimo záznam“ za plnenie povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii. O závažnosti tohto problému, a prístupe štátu k riešeniu, je ÚMS pripravená informovať aj monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, ktorá je naplánovaná na 6. až 8.decembra 2022. Zároveň, pracovná skupina, v ktorej má zastúpenie aj Únia miest a ktorá nepovažuje nový predložený legislatívny návrh z dielne MŽP SR týkajúci sa  úpravy odpadu za premyslený, má za to, že je  v rozpore s európskou legislatívou. Z tohto dôvodu pracovná skupina oznámila rezortu, že sa na tomto návrhu nebude ďalej podieľať  a nebude ho podporovať.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page