top of page

ÚMS s obavou sleduje prístup štátu k mestám

23. novembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) po nástupe novej vlády a predstavení jej Programového vyhlásenia ocenila komunikovaný záujem o spoluprácu so samosprávou a nádejný obsah programových dokumentov.  Dnes s obavou sledujeme vyhlásenia niektorých politických strán, ale aj návrhy legislatívnych úprav z dielne niektorých poslancov NRSR, ktoré budú mať negatívny vplyv na poskytovanie služieb, na rozvoj miest a tým priamo na kvalitu života obyvateľov. ÚMS je presvedčená, že úspech štátu závisí od úspechu  miest, ktoré sú ťahúňom ekonomiky, inovácií a vzdelania a zohrávajú dôležitú úlohu, ako pri udržaní talentov na Slovensku, tak aj rozvoji vidieka. Zhodli sa na tom zástupcovia miest na dnešnom online rokovaní Prezídia ÚMS.


V súčasnosti sú podmienky financovania samosprávy nastavené v neprospech miest, keď sa z daní z príjmu občanov, trvalo bývajúcich v mestách, financujú rozpočty malých obcí, ale aj vyšších územných celkov. „V tejto situácii napríklad predstavitelia KDH, namiesto toho, aby presadzovali spravodlivosť pre mestá a riešili neefektívnosť výdavkov, rast byrokracie, či úradov štátnej správy, naopak, vyzývajú poslancov, aby nepodporili zvýšenie dane z nehnuteľnosti v Bratislave čo i len  o pár eur mesačne. Pritom nielenže daňovníci s trvalým pobytom v Bratislave kryjú významnú časť výdavkov malých obcí po celom Slovensku, ale dokonca aj výdavky napríklad Prešovského samosprávneho kraja“, reagoval prezident ÚMS Richard Rybníček.


So znepokojením vnímame aj snahu o centralizáciu rozhodovania, na ktorú ÚMS dlhodobo a systematicky upozorňuje. Novelou zákona o pozemných komunikáciách chcú poslanci Ján Mažgút a Erik Kaliňák zo strany SMER umožniť, aby na cestách, patriacich územnej a regionálnej samospráve,  vykonávalo kontrolu a ukladalo pokuty právnickým a fyzickým osobám ministerstvo. Pokuty budú pritom príjmom do štátneho rozpočtu.


Vláda SR, zdá sa,  rezignovala na prípravu komunálnej reformy, reformy vyšších územných celkov a zmeny financovania samosprávy, a namiesto toho chce zachovať aktuálny, nefunkčný stav. Na náklady svojich obyvateľov, tak budú mestá naďalej znášať  negatívne následky zhoršenej dopravy, zhoršovanie životného prostredia a dennej dochádzky obyvateľov obcí, ktorí do miest chodia do práce, za kultúrou, športom, či nákupmi.


Úlohou štátu a vlády SR má byť rozvoj Slovenska ruka v ruke s rozvojom miest, ktoré sú hlavnými ťahúňmi rozvoja krajiny. Apelujeme preto na vládu SR, aby s plnou vážnosťou a opatrnosťou prijímala rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú našich miest a aby rozhodnutiam predchádzali sľúbené diskusie s predstaviteľmi samospráv. Rovnako chceme podporiť vládu SR v tom, aby začala zodpovedne a naplno realizovať zásadné a nevyhnutné reformy v samospráve. ÚMS je pripravená na partnerskú diskusiu a zmysluplnú spoluprácu.

bottom of page