top of page

ÚMS rokuje so štátom a hľadá praktické riešenia aktuálnych problémov

21. februára 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) rieši napätú situáciu v mestách v súvislosti s energetickou a ekonomickou krízou. Aktuálne sa sústreďuje na rokovania s relevantnými odbornými partnermi a štátom pri hľadaní praktických riešení pre svoje  členské mestá.


V súvislosti s dnešným otvorením ďalšej výzvy MH SR, určenej na kompenzáciu cien za energie, chceme oceniť korektnú komunikáciu a vecný  prístup dočasne povereného ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. ÚMS s rezortom aktívne komunikuje, vďaka čomu majú všetky naše členské mestá okamžité, relevantné a praktické informácie. Rovnako oceňujeme rýchlosť doterajšieho riešenia kompenzácii  za mesiace august a september 2022, keď v decembri mestá, ktoré podali žiadosti o kompenzácie cien energií, dostali  finančné prostriedky na účet vo veľmi krátkom čase. Osobitnú pozornosť navrhujeme venovať pomoci školám, škôlkam a školským zariadeniam. Obávame sa, že  postup zvolený Ministerstvom školstva SR je administratívne zložitejší a menej efektívny.


Považujeme za dôležité pripomenúť, že rovnaký prístup volíme aj pri riešení ďalších problémov, ktoré trápia naše mestá.  Naďalej preto rokujeme a predkladáme  návrhy riešení predsedovi vlády SR, zástupcom jednotlivých rezortov, rokujeme s predsedom NR SR, poslancami a hľadáme reálne riešenia v ďalších akútnych témach, ktoré naše mestá urgentne potrebujú. Očakávame, že sa doriešia potrebné administratívne procedúry  a začne sa čerpanie nového programového obdobia Programu Slovensko, zreálni a zrýchli sa čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Rokujeme o prístupe k finančným prostriedkom z Envirofondu, či Slovenského investičného holdingu.


ÚMS si uvedomuje, že priama pomoc od štátu k mestám s energiami je časovo a objemovo limitovaná. Snažíme sa preto vytvoriť v mestách také podmienky, aby boli pripravené na to, keď táto pomoc už ďalej nebude možná a riešením bude len zníženie energetickej a ekonomickej zraniteľnosti miest.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page