top of page

ÚMS rokovala s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom

17. marca 2023

Bratislava

Riešenie energetickej krízy, schéma financovania, či odpustenie kovidových pôžičiek. Aj to boli témy dnešného rokovania zástupcov ÚMS s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, aj za prítomnosti zástupcov ZMOS a SK 8. Stretnutia sa za ÚMS zúčastnili prezident  Richard Rybníček a výkonná viceprezidentka Jana Červenáková.


Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Dnešné stretnutie hodnotíme ako konštruktívne a produktívne. Oceňujeme vôľu premiéra zaoberať sa našimi návrhmi na zmenu schémy refundácii energii,  ktoré sme už v minulosti predniesli. Dohodli sme sa na konkrétnych bodoch, ktoré si budú vyžadovať pokračovanie rokovaní a vzájomnú spoluprácu na odbornej úrovni. Prvý termín rokovania bol stanovený na 22.3.2023. Dnešný deň preto vnímam ako dobrú správu pre naše mestá.“


ÚMS na stretnutí  otvorila aj tému strategických úsporných opatrení v súvislosti s energetickou krízou, kde mestá potrebujú finančnú podporu zo strany štátu. Tej bránia nelogicky nastavené výzvy a administratívne prekážky, ako v eurofondoch, tak  aj v Pláne obnovy a odolnosti a REPowerEU. Premiér prisľúbil, že bude venovať tejto problematike osobitnú pozornosť, aby sa zdroje cielene využili na podporu obnovy budov a budovania obnoviteľných zdrojov v mestách. Otvorenou témou zostáva odpustenia kovidových pôžičiek, čo by znamenalo významnú finančnú pomoc pre samosprávy. Očakávame, že dnešné stretnutie zástupcov samospráv a predsedu vlády SR odštartuje intenzívne pracovné rokovania, ktoré prinesú efekt v krátkom čase. Veríme, že našou spoluprácou sa nám podarí dosiahnuť, aby  sa mestá dokázali pripravovať už teraz na náročný rok 2024  a to, ako  finančne, tak aj prevádzkovo.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page