top of page

ÚMS rokovala s MIRRI o podpore rozvoja miest a regiónov Slovenska

8. decembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS ) rokovala s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR o nastavení spolupráce pri podpore slovenských miest a regiónov. Po  diskusii s ministrom Richardom Rašim očakáva reálny pokrok v čerpaní prostriedkov z nového programového obdobia. Minister potvrdil záujem o nastavenie systematickej komunikácie so zástupcami územnej samosprávy a deklaroval zrýchlenie všetkých procesov, ktoré majú vplyv na rozvoj miest a regiónov.


Rokovania sa zúčastnili prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno Béla Keszegh a expertka na problematiku eurofondov Katarína Koncošová z mesta Trnava. Rezort zastupovali aj štátni tajomníci Michal Kaliňák a Ivan Ivančin. Hlavnou témou rokovania bola diskusia o pripravenosti územia na nové programové obdobie, otvorené problémy v administratívnych procesoch a časové ohrozenie investičných zámerov územia z dôvodu zdĺhavého verejného obstarávania. Otvorili tiež tému pomalého a nekoordinovaného postupu rezortov pri vyhlasovaní výziev pre integrované územné investície, či problémy v informatizácii samosprávy. Minister rozhodol o ďalšom rokovaní na pracovnej úrovni, ktorého cieľom bude využiť praktické skúsenosti expertov samosprávy pri zjednodušovaní administratívnych postupov a zlepšení koordinácie pri vyhlasovaní výziev.


Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Richard Raši: „Našim nástupom na ministerstvo sa začína nová éra komunikácie štátu so samosprávami. Budeme pre nich partnerom. Zároveň sme už spustili takzvanú eurofondovú revolúciu, aby sme zjednodušili čerpanie európskych peňazí, verejné obstarávania a aby sme čo najskôr vyrovnali regionálne rozdiely, ktoré Slovensko trápia.“

Prezident ÚMS, Richard Rybníček:Po dlhom čakaní bola 6.12. 2023 zverejnená výzva na čerpanie prostriedkov pre projekt Európske hlavné mesto kultúry, prakticky tri roky po začatí programového obdobia. Celé roky je proces čerpania eurofondov strašiakom a rizikom pre každého, kto sa odhodlá do neho zapojiť. Je nepochopiteľné, že administratívne procesy sú dlhšie ako samotná realizácia. My v mestách sme pripravení, oceňujeme deklarovanú snahu o zmenu prístupu k územiu zo strany vedenia rezortu a veríme, že prinesie aj praktické výsledky.“


Vedenie rezortu na záver stretnutia informovalo zástupcov ÚMS o pláne pravidelne navštevovať mestá mimo Bratislavu, aby mali čo najviac informácii a dianí a situácii v území. Rovnako ponúklo otvorené dvere pre rokovanie o všetkých témach v gescii rezortu, ktoré potrebujú mestá riešiť.

bottom of page