top of page

ÚMS rokovala s MIRRI o efektívnejšom využívaní eurofondov

8. septembra 2023

Bratislava

Mestá volajú po zmene nastavenia procesov v čerpaní eurofondov, ktoré sú na Slovensku historicky neefektívne nastavené.  ÚMS  dnes preto zorganizovala rokovanie  so zástupcami MIRRI, ktoré je pokračovaním dlhšej vzájomnej spolupráce oboch strán v tejto problematike. Online stretnutia sa za MIRRI zúčastnili štátna tajomníčka Barbora Lukáčová, generálny riaditeľ Sekcie Programu Slovensko Ján Ridzoň a sekcie IROP Albert Németh.


Cieľom stretnutia ÚMS a MIRRI bolo  riešiť ťažkosti s ukončením súčasného programového obdobia a skoordinovať proces využívania európskych zdrojov v novom programovom období, v ktorom sú oprávnení príjemcovia samosprávy. Tieto finančné zdroje často zostávajú na jednotlivých rezortoch a prechádzajú do tzv. dopytových výziev, čo mestám sťažuje ich dostupnosť a využitie, ide pri tom o  desiatky miliónov Eur.


MIRRI SK ocenilo  otvorený a konštruktívny prístup ÚMS a členských miest k tejto téme, ktorý pomáha samosprávam dostať sa ku finančným zdrojom a efektívne ich využiť v ich území. Štátna tajomníčka upozornila, že aktuálne  ide o európske zdroje, ktoré  spadajú najmä pod MŽP SR a dotýkajú sa predovšetkým opatrení (adaptačných a mitigačných) pre  riešenie klimatickej zmeny  v mestách, čo má priamy vplyv na zdravie, bezpečnosť a  kvalitu  života obyvateľov. ÚMS pripomenula, že efektívne čerpanie eurofondov, aj v tejto téme,  je pre mestá zásadná vec. Realizácia projektov z týchto zdrojov významne podporuje udržateľný rozvoj našich miest a celého Slovenska. Vážime si podporu zástupcov MIRRI, vzájomnú spoluprácu považujeme za  konštruktívnu, korektnú a efektívnu.


ÚMS sa so zástupcami MIRRI dohodla na pokračovaní spoločnej spolupráce pri nastavovaní efektívnejšieho procesu pre čerpanie európskych zdrojov pre konkrétne projekty predovšetkým smerom k rezortu životného prostredia v súvislosti s riešením klimatickej a energetickej krízy v mestách. Ďalej sa dohodli na zorganizovaní odborného webináru na tému efektívneho čerpania eurofondov pre zástupcov členských miest. Určený bude pre zamestnancov mestských úradov, ktorí sa venujú problematike Eurofondov.

bottom of page