top of page

ÚMS podporuje viac telesnej výchovy na školách. Rozbieha pilotný projekt so O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha v Bratislave

15. júna 2021

Bratislava

Celosvetová pandémia a kritická epidemická situácia na Slovensku spôsobili, že brány mnohých škôl sa zavreli a žiaci stratili kontakt s pravidelnými pohybovými a športovými návykmi, ktoré im zabezpečovali hodiny telesnej výchovy na školách. Únia miest Slovenska (ÚMS) si uvedomuje, že pre kovidovú krízu žiaci nemali takmer rok telesnú výchovu a zároveň eviduje aj spoločenskú diskusiu o zavádzaní tzv. 3. hodiny telesnej a športovej výchovy v školách. ÚMS a O2 Športová akadémia Mateja Tótha v Bratislave preto podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vzájomná podpora športu a to zavedením 3. hodiny telesnej a športovej výchovy do vybraných základných škôl v ôsmich slovenských mestách od septembra 2021. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Únia miest si pre spoluprácu vybrala Akadémiu olympijského víťaza Mateja Tótha, pretože tá aktuálne ako jediná na celonárodnej úrovni systematicky podporuje všeobecnú športovú prípravu detí predškolského a mladšieho školského veku. Chceme týmto krokom prispieť k podpore športových aktivít na školách po pandémii a pomôcť deťom znovu nadobudnúť vzťah k pohybu, ako aj k svojmu zdraviu. Myslíme si, že po pandémii bude šport jednou veľmi dôležitých tém. Príbeh Mateja Tótha je dobrou motiváciou pre deti.“ Mária Bedleková, riaditeľka Akadémie: „Slovenská republika sa nachádza na chvoste členských krajín EÚ v týždennom počte hodín telesnej výchovy. V Európskych krajinách vládne trend posilňovania pozície hodín telesnej výchovy, ktorý je pandémiou ešte zrýchlený a zosilnený. Na Slovensku majú aktuálne školáci len 2 hodiny telesnej týždenne. Školy sú ideálnym priestorom pre pohyb detí a preto je cieľom našej spolupráce podporovať pohyb a teda aj zdravie našich detí v školách.“ 3. hodina telesnej výchovy sa bude realizovať dvoma formami - buď bude zaradená do rozvrhu hodín, alebo bude prebiehať ako popoludňajšia záujmová činnosť. Tento model zvolila O2 Športová akadémia Mateja Tótha, aby čo najmenej zasahovala do fungovania školy. Podobne, ako pri iných spoluprácach Akadémie so školami, administratívne úkony zabezpečuje Akadémia. Učitelia poverení vedením projektu na školách dostanú finančnú náhradu za stratu času, metodické materiály aj doplnkové odborné vzdelanie. Škola získa vďaka projektu športovú sadu pomôcok, ktorú môže využívať pri akýchkoľvek športových aktivitách a stáva sa materiálno – technickým vybavením školy. Pilotný projekt 3. hodiny telesnej výchovy, na ktorého financovaní sa podieľa Nadácia Slovenskej sporiteľne aj spoločnosť Veolia, má ukázať, že rozšírenie hodín telesnej výchovy sa dá realizovať bez negatívneho zásahu do fungovania škôl. Barbara Henterová, správkyňa nadácie: „Nadácia Slovenskej sporiteľne je tretí rok hrdým partnerom Akadémie Mateja Tótha. Sme veľmi radi, že v tomto roku môžeme byť súčasťou programu, ktorý na vybraných slovenských školách prinesie deťom 3. hodinu telesnej výchovy týždenne a to práve bezprostredne po období, keď telesná výchova vypadla zo života detí úplne.“ V aktuálnom pilotnom ročníku chce Akadémia poskytnúť 3. hodinu telesnej súčasným druhákom. Práve tento ročník žiakov bežné hodiny telesnej výchovy na základnej škole prakticky nezažil.
bottom of page