top of page

ÚMS dostala prísľub od rezortu financií: „Nebudeme robiť rozhodnutia bez diskusie so samosprávami

9. novembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) v zastúpení prezidenta a primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka,  viceprezidenta ÚMS  a primátora Bratislavy Matúša Valla, primátora mesta Prešov Františka Oľhu a primátora mesta Veľký Krtíš Dalibora Surkoša rokovala  so štátnym tajomníkom Ministerstva financií  SR  Radovanom Majerským. Kľúčovou témou bola problematická príprava rozpočtu pre rok 2024 v súvislosti s mimoriadne náročnou finančnou situáciou  miest.


Mnohé mestá boli nútené zvyšovať svoje dane a poplatky už  v roku 2022,  ďalšie budú nútené pristúpiť k tomuto riešeniu teraz. Aktuálne mestá svoje rozpočty pripravujú a takmer všetky majú veľké problémy zostaviť  ich pre rok 2024 v súlade s legislatívou. Viceprezident ÚMS Matúš Vallo otvoril aj otázku nedoriešenej kompenzácie Dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach, Žiline  a v Prešove za straty počas covidovej epidémie. Upozornil zástupcov rezortu na vyjadrenie NKÚ, ktorý skonštatoval, že tieto mestá kompenzáciu potrebujú.


Rezort financií ÚMS ubezpečil, že jeho cieľom je schváliť rozpočet pre rok 2024 a rozpočtové provizórium považuje za poslednú voľbu. Na záver rokovania Ministerstvo financií prisľúbilo zástupcom ÚMS, že rezort nebude prijímať žiadne záverečné rozhodnutia bez diskusie so samosprávami, ktoré vníma ako relevantných partnerov.


ÚMS teší, že na dnešnom rokovaní zazneli zo strany MF SR úvahy o tom, že vláda chce samosprávam v rozpočte pomôcť. ÚMS zároveň očakáva, že bude v najbližších týždňoch  zverejnená nová, reálna daňová prognóza týkajúca sa príjmov miest z podielových daní v roku 2024. Rovnako očakáva, že štát príde s kredibilným plánom, ako stabilizovať situáciu, ktorá ohrozuje fungovanie samospráv v ďalších rokoch.


Po schválení programového vyhlásenia vlády v NR SR sa pravidlá pre dlhovú brzdu nebudú 24 mesiacov uplatňovať. Aj v prípade, že zákon o dlhovej brzde nebude platiť, prognózuje štát mestám v roku 2024 príjmy z podielových daní maximálne na úrovni príjmov v roku 2023.  Je to v dôsledku štátom schválených zákonov a sociálnych opatrení.


Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Súčasne štát samosprávam opätovne zvýšil výdavky. Napríklad vplyvom štátom schváleného rozhodnutia o zvýšení miezd zamestnancov stúpnu výdavky na mzdy v meste Trenčín o 4 milióny EUR.  Vplyvom inflácie  neustále rastú výdavky za tovary a služby a  stavebné práce. Za veľmi nestabilné a rizikové z pohľadu rozpočtu považujeme ceny energií. Pri stagnácii, respektíve poklese reálnych príjmov od štátu z podielových daní, nie sú mestá schopné financovať svoje samosprávne funkcie bez úpravy svojich daní a poplatkov, čo sa už, žiaľ, deje.“


ÚMS dlhodobo a systematicky upozorňuje na náročnú finančnú situáciu v mestách a apeluje na zodpovedný prístup štátu.  Sme  pripravení na ďalšie diskusie a od vzájomnej spolupráce očakávame  reálny výsledok v podobe zlepšujúcej sa ekonomickej kondície miest, čo priamo ovplyvňuje kvalitu  života obyvateľov.

bottom of page