top of page

ÚMS apeluje na štát, stretla sa s náčelníkmi mestských polícii

14. februára 2024

Bratislava, Slovakia

Tlačová správa

ÚMS apeluje na štát, stretla sa s náčelníkmi mestských polícii


Bezpečnosť v mestách sa zhoršuje, zlá finančná situácia núti niektoré samosprávy k šetreniam a znižovaniu rozpočtov mestskej polície. Tá pritom zápasí s vlastnými problémami, ako je nedostatok zamestnancov a záujmu o túto profesiu, nedostatok financií, či zvyšujúce sa nároky a kompetencie zo strany štátnej polície.  ÚMS považuje bezpečnosť v mestách za kľúčovú, preto iniciovala online stretnutie s  náčelníkmi mestských  polícii členských miest. Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať vzájomné potreby, problémy  a návrhy na riešenia smerom k vláde SR a k Ministerstvu vnútra SR.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Mestská polícia je dôležitou súčasťou bezpečnosti obyvateľov v mestách. Dlhodobo bojuje s viacerými problémami, ktoré im sťažujú vykonávať svoju prácu efektívne. Po vzájomnej diskusii za kľúčové považujeme začať diskusiu o financovaní mestskej polície a podiele  štátu na financovaní. ÚMS bude iniciovať rokovania s vládou  SR a so všetkými kompetentnými partnermi. Nemôžeme čakať, situácia je zlá, potrebujeme nájsť riešenia, čo najskôr.“


Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície v meste Bratislava: „Mestské polície preberajú vo väčších mestách významnú časť zodpovednosti za ochranu verejného poriadku. Sme v situácií, keď Policajný zbor zápasí s poklesom počtu policajtov a policajtiek v teréne. Je preto prirodzené, že časť ich úloh – v mestách a obciach - preberajú práve zamestnanci obecných polícií. Samozrejme, súčinnosť sme pripravení vždy poskytnúť, pretože to považujeme za dôležité. Musíme brať však ohľad aj na povinnosti v našej kompetencii, ktorých výkon je potrebné zabezpečiť. Vítame preto iniciatívu Únie miest Slovenska a veľmi radi sa zapojíme do diskusie o dofinancovaní mestskej polície a o jej kompetenciách. Tieto témy sú aj pre nás kľúčové.“


Ivan Ranuša, náčelník Mestskej polície mesta Trnava: „Situácia v oblasti zabezpečenia verejného poriadku nie je vôbec dobrá a neustále sa zhoršuje. Bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok je spoločným cieľom štátu i samospráv. Považujem za nevyhnutné obrátiť sa na štát a na kompetentný rezort vnútra, aby nás začali brať vážne a aby začali adekvátne k tomu aj konať.“


ÚMS sa s náčelníkmi  mestských polícii dohodla na nasledovných krokoch:

1. Zriadiť pracovnú skupinu ÚMS s náčelníkmi mestských polícii pre koordináciu potrieb a návrhov riešení smerom k vláde SR a MV SR

2. Iniciovať zriadenie  pracovnej  skupiny medzi MV SR a ÚMS pre koordináciu počtu štátnych a mestských policajtov v mestách, osobitne tam, kde je zvýšená kriminalita

3. Riešiť financovanie mestskej polície formou štátneho príspevku podľa mapy trestných činov – cielená finančná pomoc tam, kde je najviac potrebná

4. Riešiť efektívne dofinancovanie mestských polícii premietnutím do vzorca pre prerozdelenie podielových daní

5. Zrevidovať zákon o Mestskej a obecnej polícii tak, aby jeho ustanovenia pomohli riešiť bezpečnosť v mestách od drobnej delikvencie až po priestupky

6. Zorganizovať stretnutie s NKÚ v súvislosti so závermi z  realizovaných kontrol v tejto oblasti, aby sa premietli do zlepšenia ďalšej činnosti mestských a obecných polícii


Dnešné stretnutie ÚMS s náčelníkmi mestských polícii členských miest nadväzuje na rokovanie Únie s Ministerstvom vnútra SR z 31. januára, kde bola  téma bezpečnosti v mestách a fungovania mestskej polície  jednou z kľúčových oblastí. ÚMS bude naďalej pozorne sledovať vývoj aktuálnej situácie. Zároveň poskytne maximálnu súčinnosť pri príprave a implementácii potrebných a užitočných opatrení v mestách, ktoré pomôžu, aby sa ich obyvatelia mohli opäť cítiť bezpečne.Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page