top of page

ÚMS ADRESOVALA LIST POSLANCOM NR SR – OPÄŤ NÁS OBCHÁDZATE!

21. marca 2023

Bratislava, Slovakia

ÚMS so  znepokojením zaznamenala ďalšie poslanecké návrhy zákonov, ktoré budú mať vplyv na samosprávy.  Ide o návrh zákona, ktorý predložili páni poslanci Karol Galek a Tomáš Šudík, týkajúci sa noviel zákonov č.657/2004 o tepelnej energetike a č.250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach.


Obávame sa, že takto narýchlo pripravená a presadená novela, bez diskusie s odborníkmi a dotknutými stranami,  naruší fungovanie v energetickom sektore. A tým, že neberie do úvahy vplyvy, či perspektívy tohto odvetvia v kontexte kompetencii samospráv, môže pre ne predstavovať vážny problém.  Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že napríklad osobitne mestá Košice a Bratislava majú svoje postavenie definované zákonmi NR SR, ktoré definujú  aj ich spôsob fungovania v rámci jednotlivých mestských častí. Preto nie je možné akceptovať snahy o dielčie riešenia v oblasti energetiky zasahujúce do mestských kompetencií a zároveň priamo odporujúcich zneniu platných zákonov  č. 377/1990 Zb. a  č. 401/1990 Zb. o mestách Košice a Bratislava. 


Vyzývame týmto poslancov NR SR, menovite pánov poslancov Karola Galeka a Tomáša Šudíka, aby ziniciovali oficiálne rokovanie so zástupcami miest a prioritne vytvorili priestor na diskusiu pred tým, ako sa bude o predmetných novelách zákona ďalej hlasovať v NR SR.


ÚMS dlhodobo upozorňuje na túto, žiaľ, už bežnú slovenskú prax, kedy zástupcovia NR SR pripravujú a schvaľujú vlastné návrhy, ktoré sa výsostne dotýkajú samospráv, a napriek tomu nie sú s nimi nijako prediskutované na pracovnej úrovni. Dlhodobo apelujeme na to, že takýto postup je nie len mimoriadne nekorektný a narúša vzájomné postavenie samospráv voči štátu, ale najmä,  poškodzuje samosprávy s priamym vplyvom na kvalitu života ich obyvateľov.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page