top of page

Zodpovedať za špaky majú výrobcovia cigariet

22. júna 2023

Bratislava

ÚMS spolupracuje s organizáciou SPAK-EKO na realizácii projektu, ktorý sa má viesť k vytvoreniu efektívneho a trvalo-udržateľného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami a k znižovaniu voľne pohodeného odpadu.

Zdroj

bottom of page