top of page

Záverečná online konferencia k projektu KapaCITY – podpora samospráv pri miestnej integrácii cudzincov

14. februára 2021

online

Prečo je potrebné riešiť integráciu cudzincov na lokálnej úrovni? Aké sú miestne politiky v našich mestách a krajoch? Akí cudzinci a aké cudzinky v nich žijú? Ako s cudzincami na samosprávnej úrovni pracovať, ako ich zapájať? Ako komunikovať s verejnosťou a ako poskytovať informácie cudzincom? Na všetky tieto otázky ponúka odpovede záverečná online konferencia k projektu KapaCITY

Zdroj

bottom of page