top of page

XXXIV. SNEM ÚNIE MIEST SLOVENSKA

9. júna 2022

Bratislava, Slovakia

V stredu 8.6. sa uskutočnil XXXIV. SNEM ÚNIE MIEST SLOVENSKA. Cieľom bolo vyhodnotenie plnenia priorít ÚMS pre rok 2021 a návrh priorít pre rok 2022

Medzi trvalé priority ÚMS patrí presadzovanie férových pravidiel a podmienok pre samosprávu pri všetkých legislatívnych zmenách a iných rozhodnutiach vlády SR a NR SR. Dlhodobou prioritou ÚMS je podpora pokračovania decentralizácie štátu.


V období od ostatného Snemu predstavitelia ÚMS absolvovali viaceré rokovania s cieľom prispieť k pokračovaniu decentralizácie. Napriek zvýrazňovaniu významu silnej miestnej samosprávy realizuje vládna koalícia kroky k oslabovaniu miest a poštátňovaniu územnej samosprávy. Koncom roka 2021 vznikla na Ministerstve vnútra SR pracovná komisia pre prípravu verejnej správy, ktorá zatiaľ nepredložila žiadne dokumenty na diskusiu a oficiálne neoslovila Úniu miest k spolupráci.


Opakovane medializujeme aj svoj postoj k zmenám volebného systému a odmietavý postoj k zámeru zmeniť financovanie miest (daňový mix), ktorý v úplnom rozpore s prioritami ÚMS a spôsobí zvyšovanie podriadenosti miest voči centrálnej vláde.


Priority do komunálnych volieb:

1. Financovanie miest

2. Zelená transformácia

3. Rozvoj regiónov


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení týchto tém, svoju váhu a svoj prínos.Zdroj

bottom of page