top of page

XV. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov

12. februára 2020

Dňa 13. februára 2020 sa v Hoteli Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie XV. Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Podujatie tradične zorganizovalo ZZMO CITENERGO a Únia miest Slovenska v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi.

Stretnutie Národnej platformy bolo zamerané na podporu obnovy a výstavby budov v novom programovacom období EŠIF 2021-2027 a príležitosti, ktoré poskytujú Garantované energetické služby (GES) v nadväznosti na schválenú „Koncepciu rozvoja garantovaných služieb vo verejnej správe SR“ a vzorovú zmluvu a metodiku na prípravu a realizáciu GES pre verejný sektor. Odborným garantom témy GES sú experti Energy Centre Bratislava. Diskusie sa sústredili na otázky, či má miestna a územná samospráva potenciál realizovať kvalitnú obnovu svojich budov a aké sú perspektívy pre obnovu a výstavbu verejných budov v novom programovacom období EŠIF 2021-2027. Odborní partneri CITENEGO, experti Platformy Budovy pre budúcnosť, Peter Robl a Richard Pakši, prezentovali výsledky prieskumu v súvislosti s podporou energetickej hospodárnosti budov a možné riešenia klimatickej zmeny v slovenskej spoločnosti v perspektíve rokov 2020 - 2024. Odzneli aj odporúčania pre efektívnejšie využívanie EŠIF 2021-2027 pre oblasť podpory obnovy a výstavby budov z pohľadu krajín V4. Zasadnutia sa tradične zúčastnili predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy, odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a Únie miest Slovenska.

Zdroj

bottom of page