top of page

Workshopy pre samosprávy. Akým spôsobom je možné sídla a obce čo najlepšie pripraviť na dôsledky zmeny klímy?

20. marca 2024

Táto séria workshopov ponúka metodické usmernenie k poznávaniu rizík vyplývajúcich z meniacej sa klímy. Len vďaka správnej identifikácii klimatických ohrození daného regiónu resp. sídla môžu byť zodpovedne navrhnuté adaptačné opatrenia a následne cielene realizované v prospech sídiel a ich obyvateľov.

Zdroj

bottom of page