top of page

Workshop: Zber dát a monitorovanie krízovej situácie v marginalizovaných rómskych komunitách na príklade pandémie COVID-19

1. novembra 2021

online

Témou workshopu je predstavenie inovatívneho spôsobu zberu dát vo vylúčených rómskych osídleniach SR počas pandémie COVID-19 pomocou terénnych pracovníkov pôsobiacich na dennej báze priamo v osadách.

Zdroj

bottom of page