top of page

Workshop: Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany
16.12.2021 v čase 9:30 – 11:30

9. decembra 2021

online

Hlavným cieľom workshopu je ukážka integrovaného systému na manažovanie rizík s využitím vlastných priestorových dát a ukážka systému zameraného na znižovanie hydro-klimatických rizík pomocou prírodných riešení.

Zdroj

bottom of page