top of page

Workshop: Budovanie zručností úradníkov/čok verejnej správy v otvorenom vládnutí inovatívnym spôsobom

9. decembra 2021

online

14. decembra v čase 14:00-15:30
Cieľom workshopu je podeliť sa o skúsenosti z praxe z rôznych členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Zdroj

bottom of page