top of page

Webinár: Komunikáciu pracovnej mobility/migrácie a súvisiacich navrhovaných opatrení Schémy pracovnej mobility pre SR
16.9.2021 (štvrtok) o 9:00-12:30

9. septembra 2021

online

Cieľom webinára je oboznámiť potenciálnych komunikátorov tejto témy (zástupcov relevantných ministerstiev (práce, sociálnych vecí a rodiny; vnútra; hospodárstva; financií; zahraničných vecí a európskych záležitostí; zdravotníctva; školstva, vedy, výskumu a športu; a i), zamestnávateľských zväzov a združení, odborov a zástupcov samospráv) s jednotlivými opatreniami Schémy pracovnej mobility a poskytnúť im konkrétne príklady a odporúčania pre komunikáciu tejto témy.

Zdroj

bottom of page