top of page

WEBINÁR: Klimatické dni miest - Karpatský rozvojový inštitút

20. októbra 2020

online

Online dvojdenná konferencia na tému 1) "Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy" a 2) "Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky" určená pre volených a výkonných predstaviteľov miest SR nad 20.000 obyvateľov (39 miest), predstavitelia ďalších miest a odborných inštitúcií.

Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy? Aké sú nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky? Ak vás zaujímajú odpovede, zúčastnite sa online konferencií v rámci Klimatických dní miest, ktoré ÚMS spoluorganizuje s Karpatským rozvojovým inštitútom Termín konferencie: 28.10 a 29.10, vždy so začiatkom o 9:00 Viac informácií, registrácia a pripojenie sa na konferenciu: http://www.kri.sk/konferencie Program konferencie: 28.10.2020 09:00-09:20 Úvod do témy 09:20-09:50 Klimatická politika ako nevyhnutná súčasť rozvoja mesta - zásady a princípy pre zostavenie Dobrej mestskej klimatickej politiky - Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút 09:50-10:05 Aktuálny národný strategický rámec pre klimatický proces v mestách - Lenka Chocholová, Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstva životného prostredia SR 10:05-10:25 Sociálne aspekty reakcie na zmenu klímy v mestách - Richard Filčák, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 10:25-10:45 Súčasný stav procesu reakcie na zmenu klímy v slovenských mestách nad 20000 obyvateľov Pavol Stano, Karpatský rozvojový inštitút 10:45-11:00 Reakcia miest v Českej republike na zmenu klímy – história, súčasný stav a trendy - Mirek Lupač, Agentúra Koniklec, Praha 11:00-11:30 Diskusia 29.10.2020 09:00-09:20 Úvod do témy 09:20-09:45 Inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov vĺn horúčav v mestách na príklade Košíc - Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút a Juraj Holec, Slovenský hydro-meteorologický ústav 09:45-10:00 Ako hodnotiť bilanciu CO2 v mestskom prostredí - Josef Novák, CI2 Praha 10:00-10:15 Ako oslovovať verejnosť v procese reakcie miest na zmenu klímy - Miriam Šebová, Technická univerzita Košice 10:15-10:40 Ako účinne podporiť mestá pri tvorba a implementácii mestských klimatických politík - Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút, Košice 10:40-10:55 Podpora tvorby a implementácie MVKP v agende Únie miest - Jana Červenáková, Únia miest Slovenska 10:55-11:30 Diskusia

Zdroj

bottom of page