top of page

Vzdelávacie aktivity ÚSV ROS v mesiaci november 2021, ktorých témou je „Participácia a medziobecná spolupráca“

4. novembra 2021

online

Bude sa diskutovať o skúsenostiach, aktuálnych trendoch, predstavia sa rôzne názory na spájanie obcí na Slovensku aj celoeurópskom kontexte. Zároveň budú ponúknuté príklady dobrej praxe a model progresívneho plánovania rozvoja regiónov.

Zdroj

bottom of page